28 maart 2019

Samenwerken met mbo en bedrijfsleven

Het Beta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven? Je wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners.

In deel 1 (ochtend) van deze training leert de trainer je kijken door 2 kokers, die van opdrachtgever / werkgever /stagebedrijf en die van werkzoekende / leerling / stagiair. Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven, opdrachtgevers, beroepsbeoefenaren, vervolgopleidingen. Hoe presenteer je je, wat doe je wel en wat niet, en welke vragen stel je daarbij? Het is niet alleen kennismaken met de beroepenwereld en het MBO, maar ook leren hoe je je in dit speelveld kunt bewegen, “de taal” leren begrijpen die daarin wordt gesproken en weten wat er van je wordt verwacht. De leerling is goed voorbereid en voldoende toegerust om de volgende stap te maken! Je ervaart in deze training hoe de leerling het “solliciteren naar een stage, baan of vervolgopleiding” ervaart en ook toepast. De leerling wordt getraind in het benoemen van zijn toegevoegde waarde in stage, baan of vervolgstudie.

In deel 2 (middag) van deze training staat het tot stand brengen van de verbinding met de (regionale) arbeidsmarkt (bedrijven) en de mbo’s centraal. Vragen als: Hoe bereid ik me als Bèta Challenge-docent voor op een gesprek met een bedrijf / opdrachtgever? Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Op welke wijze kan ik samenwerken met collega’s in het MBO? Waar kunnen we samen optrekken en wat is ons gemeenschappelijk belang? In de training wordt actief gewerkt aan eigen cases, ervaringen, stellingen en vragen van de deelnemers. Aan het einde van de dag heb je inzicht in jouw ideeën en opvattingen over samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo, en het effect daarvan op hun professioneel handelen in de eigen beroepspraktijk. Daarbij heb je handvatten om hier effectief mee aan de slag te gaan en tips om een goede voorbeeldfunctie voor de leerlingen te zijn. Dit zijn voorwaarden om uiteindelijk beter contacten te kunnen onderhouden met deze samenwerkingspartners. Jij, als deelnemer van deze training, wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners. Solliciteren!

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Conferentiecentrum KaapDoorn, Doorn
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: VO-solliciteert
Trainer: Birgitte van Nuland
Status: Training vanuit aanvullend aanbod.
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
SCHRIJF JE IN!

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september, 12:00 uur.