Het onderwijsconcept Bèta Challenge is zo’n 9 jaar geleden ontwikkeld. Omdat we met BCP duurzaam, eigentijds en innovatief onderwijs willen ontwikkelen, spreekt het dan ook als vanzelf dat BCP met zijn tijd moet meegaan. Hoog tijd dus om ons eigen concept eens tegen het licht van de huidige ontwikkelingen in het (VO- en mbo-)onderwijs én de arbeidsmarkt te houden.

De kern van het concept zal uiteraard hetzelfde blijven. Doel van de herijking is te kijken waar we kunnen actualiseren of verrijken. Dat gaan we in het najaar doen, met een werkgroep van schoolleiders en leden van de Raad van Advies. Als er een concepttekst ligt, willen we hier graag reacties op vragen van een nog samen te stellen resonansgroep. Daarin zien we graag BCP-coördinatoren, schoolleiders en leden van de Raad van Advies. De resonansgroep krijgt het concept schriftelijk voorgelegd en wordt gevraagd om per mail te reageren.

Deelname aan de resonansgroep vraagt dus geen inzet in de vorm van bijeenkomsten, maar een kritische blik op een zelfgekozen moment. Wij vinden het van groot belang dat schoolleiders, maar zeker ook BCP-coördinatoren laten weten wat zij van belang en waardevol achten. We hopen dan ook dat jullie je in grote getalen melden! Dat kan bij je netwerkcoach of via info@bcp.nl.