In het kader van het borgen van de kwaliteit van het Bèta Challenge Programma doorlopen alle BCP-scholen een vierjarige kwaliteitscyclus.

Na een voorbereidend jaar volgt voor een nieuwe BCP-school het licentiegesprek; het beginpunt van deze cyclus. Tijdens het licentiegesprek wordt getoetst of de school een goede basis heeft gelegd om daadwerkelijk te starten met het Bèta Challenge Programma. Vervolgens volgen jaarlijkse adviesgesprekken of collegiale visitaties en na vier jaar een audit, waarbij de gemaakte prestatieafspraken worden getoetst en de school een nieuw meerjarenbeleidsplan voor Bèta Challenge presenteert.

Samen met een aantal collega’s had ik (Naomi Veldhoven, netwerkcoach Bèta Challenge) het voorrecht om dit jaar een aantal van deze gesprekken te voeren. En dat is gewoon hartstikke leuk! Om te zien waar de school staat en hoe de BCP-lessen in de praktijk gaan. Hoe enthousiast en trots docenten vertellen over hun ervaringen. Hoe betrokken schoolleiders zich tonen bij de uitvoering van een programma met een innovatief pedagogisch-didactisch concept, waarbij docenten veel ruimte krijgen voor eigen inbreng en uitvoering. Hoe eerlijk leerlingen hun ervaringen delen, echt met gevoel voor wat er goed gaat, maar zeker ook met wat er in hun ogen beter kan. In ieder geval stralen ze uit dat ze in alle vertrouwen het gesprek met ons kunnen voeren, dus dat is heel mooi.

En ook al zijn wij niet van de onderwijsinspectie of het ministerie, toch merken we dat scholen het best spannend vinden als we langskomen. Doen we het goed? Krijgen we de licentie? Wat wordt het oordeel? Besef wel dat wij ook wel begrijpen dat niet alles perfect gaat en het vooral van belang is dat scholen zich bewust zijn van eventuele zwaktes in het programma en ideeën hebben hoe die te verbeteren. Dat bij het ontwikkelen van onderwijs soms dingen minder goed gaan dan verwacht en dat dat ook mag. Dat het net als bij de leerlingen ook gaat om de ontwikkeling die je als school en BCP-team doormaakt. Dat een bevlogen docententeam – op de juiste wijze gefaciliteerd en ondersteund door hun directie – alle verschil kan maken. Waarbij je natuurlijk wel echte Bèta Challenge opdrachten uitvoert en aan de minimale kwaliteitseisen voldoet. Gelukkig staan we doorgaans met een brede glimlach weer buiten, onder de indruk van wat de school allemaal heeft weten te bereiken.

Ook volgend schooljaar staan er weer een reeks kwaliteitsgesprekken op de rol. En we zoeken schoolleiders en BCP-coördinatoren die het auditteam willen komen versterken. Ten eerste steek je er heel veel van op, dus eigenlijk is het uitvoeren van een audit of kwaliteitsgesprek ook een vorm van professionalisering. Ten tweede kun je er inspiratie opdoen voor de invulling van BCP in je eigen school. En ten derde houden we de kosten die het programmabureau moet maken (die via de contributie betaald worden door alle scholen) in de hand als scholen zelf een auditor ‘leveren. Mocht je interesse hebben om een rol te spelen in deze kwaliteitsgesprekken, kan ik je dat van harte aanraden! Neem in dat geval contact op met je netwerkcoach of met het programmabureau.

Overzicht gevoerde kwaliteitsgesprekken 2018-2019

Audits:

 • Markland College
 • CSG Het Streek
 • ISW Hoogeland
 • Christelijk Lyceum Delft
 • Dr.-Knippenbergcollege
 • Eckartcollege
 • Jeroen Bosch College
 • Emelwerda College
 • Bonhoeffer College
 • Ulenhof College

Adviesgesprekken:

 • De Mavo Vos
 • Carmel College

Licentiegesprekken:

 • Niftarlake College
 • CSG Bogerman
 • Ostrea Lyceum

Op basis van deze gesprekken hebben alle drie de scholen de Bèta Challenge-licentie verkregen.

Exitgesprek:

Na overleg tussen ’t Beeckland College en het consortium BCP heeft de school besloten het lidmaatschap voorlopig op te schorten. De school gaat een samenwerking aan met Het Stedelijk Zutphen onder de naam Kompaan College. De ontwikkelingen vergen alle aandacht waardoor de kwaliteit van het BC-programma niet voldoende kan worden gegarandeerd. We wensen de school veel succes met de nieuwe uitdagingen!

Nieuwe aanmeldingen

Deze scholen starten het voorbereidende traject van Bèta Challenge per cursusjaar 2019-2020:

 • Het Erasmus, Almelo
 • Sint-Janslyceum, Den Bosch
 • Lyceum Schöndeln, Roermond

Het consortium is op dit moment in gesprek met het Jan Tinbergen College in Roosendaal. Na de zomervakantie voeren we gesprekken met nog eens 8 scholen die interesse hebben getoond in een oriëntatietraject of deelname per ’20-’21. Het netwerk blijft dus groeien!