Voor de scholen die zich in april hebben aangemeld voor de experimenteerruimte T&T en van wie de aanvraag is afgewezen, was dit een behoorlijk teleurstellend en vaak ook onbegrijpelijk bericht.

Voor de scholen die zich in april hebben aangemeld voor de experimenteerruimte T&T en van wie de aanvraag is afgewezen, was dit een behoorlijk teleurstellend en vaak ook onbegrijpelijk bericht. Slechts één BCP-school, het Esdal College, is toegelaten tot de zogeheten derde tranche van de pilot T&T. Wel worden BCP-scholen nog steeds door OCW en SLO gevraagd om kennis over te dragen en presentaties te verzorgen. We mogen dus input leveren, maar geen invloed uitoefenen en maar zeer beperkt meedoen. Dat is erg frustrerend en ook niet slim van OCW. Door BCP-scholen toe te laten tot de pilot, zou deze juist aan kwaliteit winnen!

Het bestuur en programmabureau zijn daarom een stevige lobby begonnen richting de vaste kamercommissie van OCW en de VO Raad. Minister Slob hebben we in april een brief gestuurd waarin we onze verbazing en teleurstelling hebben geuit. En nadat bekend werd dat BCP-scholen inderdaad worden gediscrimineerd, hebben we begin juni een formele klacht ingediend bij de minister. Dat helpt de scholen natuurlijk niet meteen, maar we vinden dat we ons wel moeten roeren. Maar bovenal vinden we dat álle BCP-scholen prachtig onderwijs maken en dat we ons daarvan vooral niet moeten laten weerhouden door de handelswijze van OCW.

Wordt vervolgd!