Samenwerken met mbo en bedrijfsleven

28 maart 2019 Samenwerken met mbo en bedrijfsleven Het Beta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen [...]

Samenwerken met mbo en bedrijfsleven2019-02-04T12:11:52+02:00

Verdieping Coachend begeleiding

13 maart 2019 Verdieping Coachend begeleiding Dit is een vervolg op de basistraining Coachend Begeleiden, waarin je kennis hebt genomen van coachtechnieken en daarmee geoefend hebt. Tijdens de verdiepingstraining wordt doorgegaan op het ontwikkelen van jouw coachvaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke thema’s en leerdoelen. Praktijkoefeningen, [...]

Verdieping Coachend begeleiding2019-02-25T10:18:21+02:00

Introductie Bèta Challenge

14 februari 2019 Introductie Bèta Challenge Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. De bijeenkomst is bij uitstek het moment waarop we met elkaar kennismaken en ervaringen [...]

Introductie Bèta Challenge2019-02-04T12:26:03+02:00