Pilot Verdiepingssessie EduScrum

29 maart 2019 Pilot Verdiepingssessie EduScrum Deze pilot wordt gratis aangeboden door het BCP consortium voor deelnemers die eerder de Experiencesessie van EduScrum hebben gevolgd Aanmelden kan tot 28 februari. Na deze datum verloten we per netwerk 2 plekken. Mocht er geen interesse zijn uit een netwerk dan [...]

Pilot Verdiepingssessie EduScrum2020-01-13T23:45:28+01:00

Samenwerken met mbo en bedrijfsleven

28 maart 2019 Samenwerken met mbo en bedrijfsleven Het Beta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen [...]

Samenwerken met mbo en bedrijfsleven2019-02-04T12:11:52+01:00

Intervisie, het voeren van reviewgesprekken

28 maart 2019 Intervisie, het voeren van reviewgesprekken In de vierjarige cyclus van het kwaliteitszorgmodel van Bèta Challenge zijn in jaar één en drie collegiale gesprekken gepland. De functie is dat scholen in netwerkverband elkaars ‘critical friend’ willen, kunnen en durven zijn. In deze training worden enkele [...]

Intervisie, het voeren van reviewgesprekken2020-01-13T23:45:29+01:00

Loopbaanbegeleiding: aandacht voor ontwikkeling

27 maart 2019 Loopbaanbegeleiding: aandacht voor ontwikkeling In deze verdiepende LOB-training, staat de loopbaandialoog centraal staat. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de theorie en vaardigheden, rondom loopbaanbegeleiding, die de docent nodig heeft om loopbaanreflectiegesprekken te voeren die de leerling ondersteunen zelf loopbaankeuzes te maken. De [...]

Loopbaanbegeleiding: aandacht voor ontwikkeling2020-01-13T23:45:29+01:00

Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge

27 maart 2019 Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge Een belangrijk onderdeel binnen het opdracht gestuurde onderwijs van Bèta Challenge is de beoordeling. Een onderwerp waar docenten nog weleens zoekende zijn. In deze training formuleren we een antwoord op vragen als: Hoe verhouden het product en het proces [...]

Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge2020-01-13T23:45:29+01:00

Schrijven van Bèta Challenge projectopdrachten

13 maart 2019 Schrijven van Bèta Challenge projectopdrachten Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten. In de Bèta Challenge projectopdrachten is [...]

Schrijven van Bèta Challenge projectopdrachten2020-01-13T23:45:30+01:00

Verdieping Coachend begeleiding

13 maart 2019 Verdieping Coachend begeleiding Dit is een vervolg op de basistraining Coachend Begeleiden, waarin je kennis hebt genomen van coachtechnieken en daarmee geoefend hebt. Tijdens de verdiepingstraining wordt doorgegaan op het ontwikkelen van jouw coachvaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke thema’s en leerdoelen. Praktijkoefeningen, [...]

Verdieping Coachend begeleiding2019-02-25T10:18:21+01:00

Introductie Bèta Challenge

14 februari 2019 Introductie Bèta Challenge Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. De bijeenkomst is bij uitstek het moment waarop we met elkaar kennismaken en ervaringen [...]

Introductie Bèta Challenge2019-02-04T12:26:03+01:00