Trainingen Bèta Challenge 20192019-06-24T15:36:18+02:00

Bèta Challenge

Scholingsdagen 2019

Beta Challenge biedt in februari en maart weer een mooi programma aan trainingsdagen om jezelf te ontwikkelen. Hieronder vind je de trainingen die worden aangeboden. Inschrijven is nu mogelijk! Check je agenda en meld je in één keer aan voor 1 of meerdere trainingen van jouw keuze.

Aanmelden voor de introductie Bèta Challenge kan tot en met 5 februari. Voor de trainingsdagen kan dat tot en met 28 februari.

14 februari 2019

Introductie Bèta Challenge

Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. De bijeenkomst is bij uitstek het moment waarop we met elkaar kennismaken en ervaringen en expertise kunnen uitwisselen.

Deze training is een kennismaking met het consortium BCP, het programmabureau en de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta Challenge programma.

Aan de hand van concrete opdrachten maken docenten kennis met de specifieke vorm van opdracht gestuurd onderwijs binnen BCP, het vak Technologie & Toepassing (T&T) en de verschillende rollen van de BCP-docent. Er wordt ingegaan op het competentiegericht denken en handelen van de docent en de begeleiding daarin van de T&T-leerling.

De training biedt ruimte om met elkaar de eerste gedachten, ervaringen en expertise uit te wisselen over bovenstaande onderwerpen. We proberen tot (eerste) inzichten te komen en handvatten te creëren voor de uitvoering van het Bèta Challenge programma in de eigen school en binnen het netwerk waarin je als school / team participeert.

Aan het einde van de dag hopen we je handvatten te geven waarmee je als docent

 • verder kunt werken en ontwikkelen vanuit een gemeenschappelijk (BCP-)kader
 • aan de slag kunt met het schrijven van BCP-opdrachten en de uitvoering in de lespraktijk
Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 10.30 tot 15.00 uur
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: €165,- pp inclusief lunch en materiaalkosten
Organisatie: Programmabureau Bèta Challenge
Trainer: Marieke Rinket
Status: Training op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team)
en voorwaardelijk voor deelname aan de andere trainingen. Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.

Aanmelden voor deze training kan t/m 5 februari.

SCHRIJF JE IN!

13 maart 2019

Verdieping Coachend begeleiding

Dit is een vervolg op de basistraining Coachend Begeleiden, waarin je kennis hebt genomen van coachtechnieken en daarmee geoefend hebt. Tijdens de verdiepingstraining wordt doorgegaan op het ontwikkelen van jouw coachvaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke thema’s en leerdoelen. Praktijkoefeningen, afgewisseld met korte mini-colleges over methodieken die je meteen in de praktijk kunt toepassen.

In de middag ga je aan de slag met groepsdynamica. Je krijgt zicht op hoe een groep leerlingen zich kan ontwikkelen tot een team en welke interventies daarvoor nodig zijn. Deze kennis kun je inzetten om het eigenaarschap van een groep leerlingen, die samen aan een project werken, te vergroten. Je bent na deze middag nog geen volleerd teamcoach. Wel heb je meer inzicht in hoe groepen zich ontwikkelen en welke interventies je kunt toepassen. Uiteraard is het meenemen van casuïstiek mogelijk.

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Cursus en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: VormConsult
Trainer: Otto van de Vorm
Status: Training op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team).
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat

Voorwaarden voor deelname:
Deelnemers hebben de basistraining Coachend Begeleiden reeds gevolgd

SCHRIJF JE IN!

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september, 12:00 uur.

28 maart 2019

Samenwerken met mbo en bedrijfsleven

Het Beta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven? Je wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners.

In deel 1 (ochtend) van deze training leert de trainer je kijken door 2 kokers, die van opdrachtgever / werkgever /stagebedrijf en die van werkzoekende / leerling / stagiair. Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven, opdrachtgevers, beroepsbeoefenaren, vervolgopleidingen. Hoe presenteer je je, wat doe je wel en wat niet, en welke vragen stel je daarbij? Het is niet alleen kennismaken met de beroepenwereld en het MBO, maar ook leren hoe je je in dit speelveld kunt bewegen, “de taal” leren begrijpen die daarin wordt gesproken en weten wat er van je wordt verwacht. De leerling is goed voorbereid en voldoende toegerust om de volgende stap te maken! Je ervaart in deze training hoe de leerling het “solliciteren naar een stage, baan of vervolgopleiding” ervaart en ook toepast. De leerling wordt getraind in het benoemen van zijn toegevoegde waarde in stage, baan of vervolgstudie.

In deel 2 (middag) van deze training staat het tot stand brengen van de verbinding met de (regionale) arbeidsmarkt (bedrijven) en de mbo’s centraal. Vragen als: Hoe bereid ik me als Bèta Challenge-docent voor op een gesprek met een bedrijf / opdrachtgever? Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Op welke wijze kan ik samenwerken met collega’s in het MBO? Waar kunnen we samen optrekken en wat is ons gemeenschappelijk belang? In de training wordt actief gewerkt aan eigen cases, ervaringen, stellingen en vragen van de deelnemers. Aan het einde van de dag heb je inzicht in jouw ideeën en opvattingen over samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo, en het effect daarvan op hun professioneel handelen in de eigen beroepspraktijk. Daarbij heb je handvatten om hier effectief mee aan de slag te gaan en tips om een goede voorbeeldfunctie voor de leerlingen te zijn. Dit zijn voorwaarden om uiteindelijk beter contacten te kunnen onderhouden met deze samenwerkingspartners. Jij, als deelnemer van deze training, wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners. Solliciteren!

Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 1 dag van 09.30uur tot 16.30uur (inloop vanaf 09.00uur)
Locatie: Conferentiecentrum KaapDoorn, Doorn
Kosten: € 275,- per persoon, inclusief lunch en materialen
Organisatie: VO-solliciteert
Trainer: Birgitte van Nuland
Status: Training vanuit aanvullend aanbod.
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
SCHRIJF JE IN!

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september, 12:00 uur.

Informatie en voorwaarden voor deelname BCP-scholing:

Bijdrage voor professionalisering

Voor scholing en professionalisering wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Daar waar professionalisering plaatsvindt op basis van kenniskringen, werksessies en docentendagen wordt dit primair bekostigd uit het gemeenschappelijk budget van het consortium. Voor de overige Bèta Challenge scholing (trainingen) wordt een bijdrage gevraagd.

De kosten voor scholing per deelnemer bedragen:
 • Training 1 dag: €275,- (inclusief lunch & materiaalkosten)
 • Training ½ dag: €165,- (inclusief lunch & materiaalkosten)

Voorwaarden deelname Scholingsdag Bèta Challenge:

 1. De scholingsdagen zijn primair bedoeld voor docenten en coördinatoren van de Bèta Challenge scholen die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
 2. Daarnaast is het voor Bèta Challenge scholen mogelijk om ook collega- (en niet BCP-) docenten op te geven voor trainingen. Voorwaarde daarbij is dat deze docenten eerst de introductiecursus hebben gevolgd. Daarbij hebben Bèta Challenge docenten altijd voorrang op deelname.
 3. Inschrijving geschiedt op basis van het invullen van het digitale inschrijfformulier tot en met de aangegeven sluitingstermijn.
 4. Voor alle aangeboden trainingen geldt een minimum- en maximumaantal deelnemers.
 5. Bij meer aanmeldingen dan het maximumaantal deelnemers per training selecteren we op basis van datum van aanmelding. Bèta Challenge docenten hebben daarbij altijd voorrang op deelname.
 6. Bij minder aanmeldingen per training dan het minimum komt de betreffende training te vervallen.
 7. Docenten kunnen zich aanmelden voor de verdiepingstrainingen als zij de betreffende basistrainingen hebben gevolgd.
 8. De scholingsbijdrage wordt vooraf in rekening gebracht aan de scholen.
 9. Bij afmelding van deelname binnen 14 dagen voor aanvang van de training wordt de deelnemersbijdrage in rekening gebracht.