Op donderdag 6 december vond de landelijke inspiratiebijeenkomst voor docenten, coördinatoren en schoolleiders plaats in Gouda. BCP programmadirecteur Henk Biemans werd gevraagd een presentatie te houden voor schoolleiders van scholen die betrokken zijn bij het experimenteertraject Technologie & Toepassing. Vanuit het onderwijsconcept Bèta Challenge is inmiddels een mooie vertaalslag gemaakt naar een schoolexamenvak. 24 scholen experimenteren daar nu mee. Een aantal Bèta Challenge scholen heeft reeds 8 jaar ervaring met pionieren. Henk heeft de schoolleiders op inspirerende wijze meegenomen in de (technologische) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat dat betekent voor het onderwijs, met name in het vmbo.

We werden verwelkomd door Wim Spek, projectleider namens het SLO waarna diverse workshops volgden. Drie van de vier workshops werden verzorgd door de initiatiefscholen van het Bèta Challenge Consortium. De eerste werd verzorgd door Jan Janssen van het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Jan is de ontwikkelaar van de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en schetste een interessant beeld van de laatste vijf jaar van samenwerking.

SG ’t Rijks uit Bergen op Zoom verzorgde een inspirerende bijeenkomst over de samenwerking met regionale bedrijven als Cargill en Sabic. Van dezelfde school verzorgde Frank Hagenaars een workshop over het werken met Arduino. Henk Biemans verzorgde een workshop voor schoolleiders over het belang van een grondige herziening van het programma in het vmbo.

Kortom: een dag die het belang van samenwerking in regionale en landelijke netwerken en ketens onderstreept. Er is een mooie indruk gegeven hoe scholen daar binnen het samenwerkingsverband met elkaar aan werken. Er gloort een mooie toekomst.

Ben je geïnteresseerd in de presentatie van Henk Biemans? Deze is te vinden op het BCP platform of stuur een e-mail naar: bcp@pesant.nl met het verzoek de presentatie toe te sturen.