Vanaf 2021 moeten alle scholen met een theoretische leerweg een praktijkgerichte component toepassen in hun onderwijs. Daarmee volgen alle leerlingen in een nieuwe leerweg praktijkgericht onderwijs, ongeacht hun doorstroomwensen. Hiermee worden de gemende (gl) en theoretische leerweg (tl) samengevoegd. Met het Bèta Challenge programma zijn we op de goede weg met het invoeren van het praktijkgericht onderwijs en de match tussen het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Onze kracht: de doorlopende leerlijn in en met de praktijk vanaf de onderbouw.

Er is in de ontwikkeling van het onderwijs van BCP ervaring opgebouwd rond de doorlopende leerlijn tussen voorbereidend beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. We hebben geleerd hoe we leerlingen, docenten, mbo- en bedrijvenpartners gemotiveerd en succesvol kunnen laten samenwerken in ons onderwijs. We weten inmiddels wat werkt en hebben de praktijkcomponent al vanaf leerjaar 1 verankerd. Die inclusie is wat BCP onderscheidt.

Deze expertise komt de scholen nu goed van pas. Uiteraard in de versterking van het Bèta Challenge programma. Maar het kan ook worden benut bij de toevoeging van praktijkgerichte componenten in andere profielen. Op deze manier krijgt ook de niet-bèta technische leerling al vroeg in zijn leerloopbaan de kans op een verbeterde aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.

Het consortium volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Binnen de verschillende BCP-regio’s kunnen we samen nadenken over hoe we de voorsprong die we hebben kunnen inzetten bij het implementeren van de praktijkgerichte component in de school.

Advies VO Raad
Op 31 januari 2019 is het advies van de VO Raad aan de Minister m.b.t. de samenvoeging van de GL TL en de invoering van een praktijkgerichte component openbaar gemaakt. Het advies onderstreept het belang van het Bèta Challenge Programma. Meerdere malen wordt in de brief verwezen naar het concept examenprogramma Technologie & Toepassing als inspiratiebron voor de nadere invulling van de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Voor het volledige advies klik hier. Onderstaand de kern daarvan:

  • Stel in de praktijkgerichte component algemene vaardigheden centraal en ontwikkel die binnen praktijkgerichte, beroepsgerichte en daarmee levensechte contexten;
  • Bied in de praktijkgerichte component keuzes en maatwerk voor scholen en leerlingen en zorg voor verbinding met LOB;
  • Geef de praktijkgerichte component een stevige plek in het curriculum, bij voorkeur als onderdeel van het profieldeel;
  • Sluit de praktijkgerichte component af met een schoolexamen dat meetelt binnen de uitslagbepaling;
  • Laat de nieuwe leerweg uit zeven vakken gaan bestaan. Het praktijkgerichte vak komt erbij voor minimaal een dagdeel per week;
  • Ontwikkel een vergelijkbare component voor het havo.