Op donderdag 4 april kwamen schoolleiders van de aangesloten Bèta Challenge-scholen bij elkaar voor de jaarlijkse Consortiumbijeenkomst. Een goed moment om bij te praten, maar vooral ook om te reflecteren en inspiratie op te doen voor de toekomst!

Voorzitter Raymond van Velthoven opende de dag. “Motivatie is geen voorwaarde voor goed onderwijs. Het is een product van goed onderwijs. Hier ligt onze gezamenlijke uitdaging”, aldus Raymond. “Alles om ons heen verandert. Samen moeten we kijken of en hoe het programma zich moet aanpassen aan de veranderende tijd”. De twee nieuwe bestuursleden en drie nieuwe leden van de Raad van Advies zullen daar ongetwijfeld een waardevolle bijdrage aan leveren.

Bèta Challenge is er trots op om het BCP-certificaat uit te mogen reiken aan het Niftarlake College in Maarssen dit schooljaar. Het Ostrea Lyceum uit Goes en CSG Bogerman uit Sneek ontvangen hun licentie naar alle waarschijnlijkheid later dit schooljaar. En we verwachten dat het consortium volgend jaar weer met 4 tot 6 scholen groeit!

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid, nam de aanwezigen mee in zijn visie op de veranderende samenleving die fundamenteel aan het veranderen is. “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk”. Veel zaken veranderen fundamenteel en dat is uitzonderlijk. Het is een spannende tijd en dit vraagt van ons na te denken over wat dit van onszelf vraagt. “Het onderwijs zal zich meer naar buiten moeten richten en zich er bewust van zijn dat het onderdeel is van een netwerksamenleving die meer samenwerking met anderen vraagt”, aldus Jan Rotmans. “Van wantrouwen, regelzucht en controle naar vertrouwen, keuzevrijheid en ruimte.” Dit vraagt om leiderschap en invloed van buitenaf, omdat de disruptie ontstaat buiten de organisatie. Het BCP-onderwijs kan zich steeds meer gaan richten op technologische innovaties, maar ook sociale innovaties zijn belangrijk en vraagt een leerling samen te denken en te werken. Zo bereiden we de leerling voor op de beroepen van de toekomst en wat de veranderende samenleving van hem of haar vraagt.

De tweede helft van de ochtend informeerde Theo Douma van curriculum.nu de aanwezigen over de status van het ontwikkelproces. Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen voor negen leergebieden. Dit moet worden omgezet naar kerndoelen en daarna tot leven gewekt worden in de komende twee jaar. Curriculum.nu zoekt partners om het verder uit te werken in de praktijk en ziet in BCP een mogelijke partner.

Na een heerlijke lunch en een moment om bij te praten met collega’s was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Aan 5 discussietafels werd gepraat over diverse onderwerpen die te maken hebben met de toekomst van het Bèta Challenge programma. Onder andere werd besproken welke competenties de ‘nieuwe arbeidsmarkt’ vraagt van leerlingen en op welke manier het pedagogisch-didactisch concept herijkt kan worden om toekomstbestendig te zijn.

Een interessante en prikkelende dag met voldoende stof tot nadenken, maar met vertrouwen dat Bèta Challenge absoluut bijdraagt aan de toekomst van de leerling!