Door: Joanne Zijlstra – 5 juni 2019 – in reactie op Breatrice Boots

Beatrice Boots verklaart in het AD dat leerlingen techniek interessant vinden, maar de lessen saai (https://www.ad.nl/binnenland/scholier-vindt-techniek-interessant-maar-de-lessen-saai~a6e4ad9a7/ ). En dat terwijl het zo belangrijk is dat in het vmbo-onderwijs meer leerlingen gaan kiezen voor een technisch profiel. “We merken dat veel havisten en vmbo’ers nog steeds geen beeld hebben van wat ze met techniek kunnen”, aldus Boots. Een oplossing daarvoor is dat bedrijven beter aan jongeren moeten laten zien wat ze doen.

Die oplossing ís er al. In de vorm van het Bèta Challenge Programma (www.betachallenge.nl). Het AD haalt Bèta Challenge aan, als “pilot (…) waarbij leerlingen leren over wat de moderne technologie te bieden heeft.” Bèta Challenge is echter geen pilot meer, maar een onderwijsconcept dat in 2012 ontwikkeld is en op 32 vmbo-scholen zeer succesvol aangeboden wordt. Het succes zit hem er volgens leerlingen én docenten in dat (1) leerlingen kennismaken met álle werelden van techniek, door te werken aan (2) échte opdrachten uit de praktijk, die worden ontwikkeld door de school (3) in samenwerking met een bedrijf uit de omgeving. Tijdens de opdracht leren leerlingen niet alleen over de toepassing van technologie binnen verschillende branches en beroepen, maar ook welke opleiding, kennis en vaardigheden ervoor nodig zijn. Dat laatste ervaren ze doordat ook het mbo betrokken is bij het Bèta Challenge Programma, dat gastlessen verzorgt, mbo-studenten workshops of projectbegeleiding laat uitvoeren, of leerlingen in de mbo-instelling een deel van de opdracht laat uitvoeren. Een leerling zegt na afloop van een project: “Ik dacht altijd dat ik sportleraar wil worden, maar nu wil ik veel liever iets met sporttechnologie doen. En als ik dat nou slim aanpak, kan ik tijdens mijn werk zelf ook af en toe lekker sporten, denk ik.”

Ten slotte is een essentieel onderdeel van het Bèta Challenge-onderwijs dat leerlingen belangrijke competenties ontwikkelen, zoals plannen en organiseren, samenwerken en communiceren, en ook heel goed leren reflecteren op hun eigen leerproces. “Vroeger was ik niet zo’n doorzetter”, zegt een andere leerling. “Als iets niet lukte, hield ik er al snel mee op. Nu lukt het me veel beter om een probleem vanuit verschillende kanten te bekijken en dat ook samen met anderen te doen.”

Bèta Challenge ligt aan de basis van het concept-examenvak Technologie & Toepassing, dat zich sinds 2013 in een experimenteerfase bevindt. Ook hierbij zijn Bèta Challenge-scholen betrokken, die belangeloos hun kennis en ervaring delen om ervoor te zorgen dat T&T zo snel en goed mogelijk op álle vmbo-scholen in Nederland als examenvak aangeboden kan worden. Dat is hard nodig, om een zinvol praktijkgericht vak in de nieuwe leerweg op het vmbo op het curriculum te krijgen. Maar vooral ook om de motivatie van leerlingen te verhogen en om ze goed voor te bereiden op hun toekomst. Met Bèta Challenge realiseren we een betere doorstroom naar mbo en arbeidsmarkt en werken we aan duurzaam, eigentijds en innovatief onderwijs.

Dit bericht delen?

Voor LinkedIn:

Voor Twitter: