We zijn verheugd te kunnen melden dat we weer op volle sterkte zijn in zowel het bestuur als de Raad van Advies van Bèta Challenge. Met de expertise van al deze mensen zijn we in staat verder te bouwen aan het netwerk.

In het bestuur hebben plaatsgenomen:

  • Anne Leijenaar, rector-bestuurder van het Emelwerda College
  • Richard Rovers, directeur van het Markland College

De nieuwe leden van de Raad van Advies zijn:

  • Henrik Stevens, directeur Techniek College Rotterdam
  • Marieke van der Post, beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt Bouwend Nederland
  • Hendrik-Jan van Arenthals, voorzitter College van Bestuur Scalda
  • Pieter Hettema, strategisch adviseur Profielenberaad

Wij heten iedereen van harte welkom bij het Bèta Challenge consortium!