19 september 2019

Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed.

Deze training is een kennismaking met het consortium BCP, het programmabureau en de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta Challenge programma.

Aan de hand van concrete opdrachten maken docenten kennis met de specifieke vorm van opdracht gestuurd onderwijs binnen BCP, het vak Technologie & Toepassing (T&T) en de verschillende rollen van de BCP-docent. Er wordt ingegaan op het competentiegericht denken en handelen van de docent en de begeleiding daarin van de T&T-leerling.

De training biedt ruimte om met elkaar de eerste gedachten, ervaringen en expertise uit te wisselen over bovenstaande onderwerpen. We proberen tot (eerste) inzichten te komen en handvatten te creëren voor de uitvoering van het Bèta Challenge programma in de eigen school en binnen het netwerk waarin je als school / team participeert.

Aan het einde van de dag hopen we je handvatten te geven waarmee je als docent

  • verder kunt werken en ontwikkelen vanuit een gemeenschappelijk (BCP-)kader
  • aan de slag kunt met het schrijven van BCP-opdrachten en de uitvoering in de lespraktijk
Voor wie: Deze training is bedoeld voor docenten en coördinatoren die participeren in het Bèta Challenge team op hun school.
Duur: 10.30 tot 15.00 uur
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten: €175,- pp inclusief lunch en materiaalkosten
Organisatie: Programmabureau Bèta Challenge
Trainers: Christien Kock en Naomi Veldhoven
Status: Training op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team)
en voorwaardelijk voor deelname aan de andere trainingen. Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
SCHRIJF JE IN!

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september, 12:00 uur.