Het Niftarlake College heeft voor het BCP-programma gekozen om mavoleerlingen die meer praktisch gericht willen werken recht te doen. Leerlingen doen in het Bèta Challenge Programma levensechte ervaring op met opdrachten van echte opdrachtgevers, die betekenisvol zijn door reflectie op deze ervaring. Daardoor ontstaat er een meer gerichte oriëntatie op beroepen en mbo en keuze voor een vervolgopleiding.

Het Niftarlake heeft heel hard gewerkt om deze licentie binnen te halen in een verkort traject. De school heeft al ervaring opgedaan met het Technasium voor havo en vwo, maar voor de mavo was er nog niets vergelijkbaars.

We zien op deze school betrokken docenten en schoolleiding en enthousiaste leerlingen, die bij de uitreiking van de licentie prachtig vertelden aan al hun docenten hoe zij het Bèta Challenge Programma ervaren: heel leuk en interessant, echt anders dan andere vakken en soms ook knap lastig, bijvoorbeeld als het samenwerken in een groepje niet lekker loopt. Dat leerlingen hebben leren presenteren was goed te zien met hun presentatie aan al hun docenten.

Het toekennen van de licentie is welverdiend en BCP heeft alle vertrouwen in een duurzame samenwerking en waardevolle bijdrage van het Niftarlake College aan de ontwikkeling van het Bèta Challenge Programma.