21 NOVEMBER

Een belangrijk onderdeel binnen het opdrachtgestuurde onderwijs van Bèta Challenge is de beoordeling. Vraagstuk van docenten is hoe zij kunnen omgaan met het beoordelen van Bèta Challenge projectopdrachten en de (ontwikkeling van) vaardigheden c.q. competenties van het schoolexamenvak Technologie & Toepassing (T&T).

Het concept examenprogramma biedt daarvoor een handvat; afgeleid van de eindtermen kun je voor andere leerjaren een aantal criteria vaststellen. Andere relevante vragen daarbij zijn: Hoe verhouden het product en het proces zich tot elkaar en wat betekent dat voor de beoordeling? Hoe gaan scholen om met formatief versus summatief beoordelen? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging? Welke instrumenten en/of tools zet je daarbij in?
Bovenstaande vragen worden verkend aan de hand van good-practices en er worden bruikbare tools aangereikt.

Duur: Dag
Organisaties: Programmabureau Bèta Challenge en Newmancollege Breda
Trainers: Steven van Roode en Stefan Backx
Status: Training op teamniveau (min. 2 docenten per BCP-team). Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.