11 maart 2020 Woensdag

In de Bèta Challenge projectopdrachten is er een balans tussen een actueel vraagstuk (uit het bedrijfsleven), loopbaanoriëntatie (de kennismaking met vervolgopleiding en beroep) en de ontwikkeling van algemene vaardigheden (competenties). Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Op welke wijze stimuleer je de ontwikkeling van vaardigheden en competenties? Wat betekent dit voor de mate waarin je als docent stuurt en de zelfstandigheid die je mag verwachten van de leerling?

Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten. In het ochtenddeel van deze training zullen we gezamenlijk naar de onderdelen van een BCP-projectopdracht kijken en bespreken we met elkaar wat dit betekent voor de vertaalslag naar de lespraktijk en de docentrol. In de middag gaan de deelnemers zelf schrijven aan hun projectopdracht. Dit betekent dat eigen materialen en / of ideeën voor opdrachten kunnen worden ingezet en gedeeld.

Duur: Dag
Organisaties: Programmabureau Bèta Challenge en Newmancollege Breda
Trainers: Steven van Roode en Stefan Backx
Status: Training op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team)
en voorwaardelijk voor deelname aan de andere trainingen.
Training is opgenomen in het lerarenregister, deelnemers ontvangen een certificaat.
Meld je aan!

Aanmelden kan t/m vrijdag 21 februari 2020, 12:00 uur.