Op 2 april 2020 staat de consortiumbijeenkomst Bèta Challenge gepland. Vanwege de situatie met het Corona-virus zien we ons genoodzaakt om deze te annuleren. Dat vinden we uiteraard heel jammer.

Op 2 april 2020 staat de consortiumbijeenkomst Bèta Challenge gepland. Vanwege de situatie met het Corona-virus zien we ons genoodzaakt om deze te annuleren. Dat vinden we uiteraard heel jammer. Omdat het nog niet te overzien is hoe de komende maanden precies zullen verlopen en we vermoeden dat het voor niemand goed uitkomt als veel bijeenkomsten worden verplaatst naar de periode vlak vóór de zomervakantie, hebben we besloten de consortiumbijeenkomst te verplaatsen naar de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie. De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.
Voor nu wensen we iedereen sterkte in deze roerige tijd en vooral een goede gezondheid!