Onder leiding van SLO worden diverse vakken/programma’s getoetst aan het kader, dat is vastgesteld voor het praktijkgerichte programma binnen de nieuwe leerweg. Het advies aan OCW over welke van deze vakken/programma’s volstaan of doorontwikkeld kunnen worden tot praktijkgericht programma wordt in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. De minister besluit vervolgens met welke vakken/programma’s daadwerkelijk vakvernieuwingstrajecten worden gestart.

De vakken die in de pilot aan het kader worden getoetst zijn:

  • Lichamelijke opvoeding 2
  • Maatschappijkunde
  • Technologie & Toepassing
  • Informatietechnologie vmbo
  • Dienstverlening & Producten

Op 15 april 2020 zou er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden over de pilot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Deze bijeenkomst is verschoven naar een later moment.

OCW gaat er van uit dat de pilot in elk geval in 2020 van start gaat, zonder leerlingen (vanaf het schooljaar 2020-2021 met leerlingen).

Sterk Beroepsonderwijs streeft ernaar eind mei een interactief webinar te organiseren waarin u geïnformeerd wordt over de pilot en waarbij u digitaal vragen kunt stellen. Daarnaast is het voornemen aan het begin van het nieuwe schooljaar een tweede webinar/voorlichtingsbijeenkomst te plannen waar opnieuw informatie gegeven wordt en vragen gesteld kunnen worden.

Indien u deel wilt nemen aan het interactieve webinar, kun je je inschrijven via onderstaande link:

Online inschrijven

Voor meer informatie over de pilots en het tijdpad van invoering nieuwe leerweg ga je naar de website van Sterk beroepsonderwijs.