Het doel van de basistraining loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van begeleider – van leerlingen die zich op technologie en toepassing oriënteren. Het voeren van loopbaanreflectiegesprekken (met de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers) staat hierbij centraal. In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt zodat docenten het eerste deel van hun LOB-verantwoordelijkheid vorm kunnen geven: het voeren van een loopbaangerichte dialoog.

In BCP-opdrachten krijgen jongeren de kans om zich te oriënteren op de 7 bètawerelden, maar het is bewezen dat die ervaring alléén nog geen zinvolle reflectie oplevert. Daar hebben leerlingen gesprekken met anderen bij nodig. Met de LOB-gesprekstechnieken kunnen docenten toewerken naar een waardevolle dialoog door aan te sluiten bij betekenisvolle ervaringen. LOB richt zich op het gesprek tussen de docent en de leerling, waarbij het doel is dat de leerling door die gesprekken zichzelf (beter) leert kennen en hierdoor (beter) leert kiezen. Met LOB ondersteunen docenten leerlingen bij het ontdekken van wat ze kunnen, naar het krijgen van inzicht in de eigen kwaliteiten en motieven en het maken van een beargumenteerde keuze.

In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt waarmee docenten beter toegerust raken om hun LOB-verantwoordelijkheid vorm te geven. LOB is een vorm van gespreksvoering waarbij leerlingen terugkijken op een ervaring, in dialoog met de docent betekenis leren geven aan die ervaring en zelf in actie komen, waardoor zij hun loopbaancompetenties en beroepsbeeld ontwikkelen. Geen standaard training, maar een die past bij het Bèta Challenge programma en die verder zal worden gevormd door de bijdragen van de deelnemende docenten.

Tijdens deze basistraining richten we ons vooral op het begeleiden van loopbaanoriëntatie, inclusief de loopbaancompetenties.

Ditmaal is de training in 2 dagdelen gesplitst met deel 1 een digitale bijeenkomst en deel 2 een fysieke bijeenkomst van 2,5 uur. Beide dagdelen vergen daarbij een voorbereiding door deelnemers via een kennisclip van +/- 1,5 uur.

De volgende verdiepende training (tweede deel) zoomt in op de LOB-verantwoordelijkheid van de docent in de rol van ontwerper: een loopbaangerichte leeromgeving. Deze twee trainingen vormen één samenhangend geheel.

Soort: Combinatie van fysieke en online bijeenkomsten.
Duur: 2 Dagdelen, verdeeld over 2 verschillende dagen
Organisatie: EDU loopbaan begeleiding
Trainers: Diane Kattevilder en Joke Ykema
Status: Training op individueel niveau (alle docenten binnen het BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Online bijeenkomst deel 1:

Datum: 6 oktober
Tijd Online: 9.30 – 12.00 (kennisclip vooraf)

Fysieke bijeenkomst deel 2

Datum: 27 oktober
Tijd: 13.00 – 15.30 uur, mogelijkheid met lunch vanaf 12.15 uur (kennisclip vooraf)
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht
Meld je aan!

Aanmelden kan t/m 18 september.