Het doel van de verdiepende training loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van ontwerper – van een loopbaangerichte leeromgeving. Het verbeteren en verankeren van LOB op de eigen school staat hierbij centraal. In deze training wordt gewerkt met assessments en praktische opdrachten zodat de kwaliteit van loopbaangesprekken verhoogd wordt. Docenten brengen eigen opnames van LOB-gesprekken met leerlingen mee om aan eigen ontwikkeldoelen te werken. Ook is er ruim aandacht voor implementatie en borging van LOB op de eigen school.

Deze training is het vervolg op de basistraining oriëntatie LOB binnen BCP en samen vormen de trainingen één geheel. Jongeren voorbereiden op een flexibele arbeidsmarkt, zelfs op banen die nu nog niet eens bestaan, vraagt om een loopbaangerichte leeromgeving: praktijkgericht, vraaggericht en dialogisch. Dat is een behoorlijke uitdaging. De vervlechting van LOB met de BCP-opdrachten is uitgangspunt van de training. We gaan enerzijds dieper in op de kwaliteit van de gespreksvoering en anderzijds op het ontwerp en de organisatie van het onderwijs. Het doel is dat hiermee leerlingen zich niet alleen volwaardige gesprekspartners voelen, maar ook leren wat relevant en belangrijk is én daarbij zelf aan het stuur staan van hun leerproces.

Goede, kwalitatieve LOB-gesprekken leer je door ‘vlieguren’ te maken. Het blijft mensenwerk, reflectietechnieken verfijnen door oefening.

In deze training werken docenten samen aan hun eigen ontwikkeldoelen, waarvoor de trainers handvatten, feedback en voorbeelden aanreiken. We bespreken verder gespreksformulieren en een gespreksleidraad om LOB in de school te kunnen borgen. De toepassing LOB in het Bèta Challenge programma wordt ook uitgebreid behandeld, zodat docenten al de volgende dag verder met LOB aan de slag kunnen.

Ook deze training is in 2 dagdelen gesplitst met deel 1 een fysieke bijeenkomst en deel 2 een digitale bijeenkomst van 2,5 uur. Beide dagdelen vergen daarbij een voorbereiding door deelnemers via een kennisclip van +/- 1,5 uur.

Hierna volgt de echte uitdaging: draagvlak opbouwen en uw LOB-idealen uitvoeren op school. Ook hiervoor kunnen de trainers maatwerk bieden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Soort: Combinatie van fysieke en online bijeenkomsten.
Duur: 2 Dagdelen, verdeeld over 2 verschillende dagen
Organisatie: EDU loopbaan begeleiding
Trainers: Diane Kattevilder en Joke Ykema
Status: Training op teamniveau (min. 2 docenten per BCP-team). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Fysieke bijeenkomst deel 1:

Datum: 11 november
Tijd: 13.00 – 15.30 uur, mogelijkheid met lunch vanaf 12.15 uur (kennisclip vooraf)
Locatie: Vergadercentrum Domstad Utrecht

Online bijeenkomst deel 2:

Datum: 17 november
Tijd Online: 9.30 – 12.00 (kennisclip vooraf)

*Voorwaarde voor deelname: deelnemers hebben de basistraining LOB reeds gevolgd

Meld je aan!

Aanmelden kan t/m 18 september.