Afscheid en welkom bestuursleden BCP

Voor de verdere groei en doorontwikkeling van het consortium Beta Challenge zijn naast een helder strategisch beleid en dito uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit en inhoud van het onderwijsprogramma mensen nodig die de ambities van het samenwerkingsverband bewaken en uitdragen. Tijdens de consortiumbijeenkomst Beta Challenge op zes april jongstleden namen we afscheid [...]