Schrijven van Bèta Challenge projectopdrachten

20 NOVEMBER 2019 In de Bèta Challenge projectopdrachten is er een balans tussen een actueel vraagstuk (uit het bedrijfsleven), loopbaanoriëntatie (de kennismaking met vervolgopleiding en beroep) en de ontwikkeling van algemene vaardigheden (competenties). Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert [...]

Schrijven van Bèta Challenge projectopdrachten2019-10-10T14:22:58+02:00

Creëer eenvoudig kansen tot samenwerking met het mbo en bedrijven!

20 NOVEMBER 2019 Het Bèta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Leer kijken door 2 kokers, die van de leerling/school en die van het bedrijfsleven. Waar liggen de kansen en mogelijkheden tot mooie samenwerkingen? Hoe presenteer ik me [...]

Creëer eenvoudig kansen tot samenwerking met het mbo en bedrijven!2019-10-10T14:22:32+02:00

Coachend begeleiden

21 NOVEMBER In deze training staat een aantal coachende gesprekstechnieken centraal. Bij T&T is het van belang dat je als docent de leerlingen leert om hun eigen keuzes te laten maken. Leren te leren. Tegelijkertijd moet je als docent ook op tijd bijsturen en feedback geven. Je moet weten [...]

Coachend begeleiden2019-10-10T14:23:33+02:00

Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge

21 NOVEMBER Een belangrijk onderdeel binnen het opdrachtgestuurde onderwijs van Bèta Challenge is de beoordeling. Vraagstuk van docenten is hoe zij kunnen omgaan met het beoordelen van Bèta Challenge projectopdrachten en de (ontwikkeling van) vaardigheden c.q. competenties van het schoolexamenvak Technologie & Toepassing (T&T). Het concept examenprogramma biedt [...]

Beoordelen en evalueren binnen Bèta Challenge2019-10-10T14:23:45+02:00

Oriëntatie LOB binnen Bèta Challenge

22 NOVEMBER 2019 Het doel van de basistraining loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van begeleider – van leerlingen die zich op techniek en toepassing oriënteren. Het voeren van loopbaanreflectiegesprekken (met de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers) staat hierbij centraal. In deze training worden [...]

Oriëntatie LOB binnen Bèta Challenge2020-01-07T16:19:01+01:00

Toepassing LOB binnen Bèta Challenge

28 NOVEMBER 2019 Het doel van de verdiepende training loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van ontwerper – van een loopbaangerichte leeromgeving. Het verbeteren en verankeren van LOB op de eigen school staat hierbij centraal. In deze training wordt gewerkt met assessments en praktische [...]

Toepassing LOB binnen Bèta Challenge2019-10-28T13:33:09+01:00

Verdieping Coachend begeleiding

19 september 2019 Dit is een vervolg op de basistraining Coachend Begeleiden, waarin je kennis hebt genomen van coachtechnieken en daarmee geoefend hebt. Tijdens de verdiepingstraining wordt doorgegaan op het ontwikkelen van jouw coachvaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke thema’s en leerdoelen. Praktijkoefeningen, afgewisseld met korte mini-colleges [...]

Verdieping Coachend begeleiding2020-01-13T23:45:27+01:00

Introductie Bèta Challenge

19 september 2019 Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. Deze training is een kennismaking met het consortium BCP, het programmabureau en de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta [...]

Introductie Bèta Challenge2020-01-13T23:45:28+01:00