Het onderwijsconcept achter Bèta Challenge

In de regio Zuidwest Nederland hebben vier scholen voor voortgezet onderwijs en de ROC’s in het schooljaar 2009/2010 de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk een onderwijsprogramma te maken gericht op de krappe arbeidsmarkt in de sector techniek en technologie. Het programma is gedoopt ‘Bèta Challenge’.

Daarbij richten de scholen zich op het potentieel in de mavo (vmbo tl) en havo afdelingen van het reguliere voortgezet onderwijs. Het project werd ondergebracht bij de Stichting Maintenance Education Consortium. Deze stichting heeft verschillende partners bij elkaar gebracht en de ondersteuning geregeld. De vier scholen hebben het onderwijsconcept ontwikkeld waarbij het mavo onderwijs hand in hand gaat met het mbo onderwijs. De vo scholen en de mbo’s voor techniek hebben de handen ineengeslagen om het onderwijs in techniek en technologie vanaf de brugklas vorm te geven. De docenten op de scholen speelden en spelen daarbij een belangrijke rol.

Het programma is zodanig opgezet dat de aansluiting met het primair onderwijs en hoger onderwijs kan worden gemaakt. Tevens is het mogelijk om het programma te verbreden naar andere sectoren, zoals zorg en welzijn en economie”.

Onderwijsconcept Bèta Challenge

Presentatie Bèta Challenge (pdf, 2,2mb)