Bèta Challenge consortium

Het unieke onderwijsconcept Bèta Challenge is door de initiatiefnemers zorgvuldig doordacht en uitgewerkt. Om de kwaliteit en de eigenheid van het concept op zowel korte- als lange termijn te borgen kiezen zij ervoor om een samenwerkingsverband op te richten: het Bèta Challenge consortium.

Bij een toenemende belangstelling van onderwijs en bedrijfsleven voor het Bèta Challenge programma moet de organisatie tevens beheersbaar en het programma uitvoerbaar blijven. Het Bèta Challenge programma moet kunnen uitgroeien tot een nationaal geaccepteerde leerroute, gedragen door een landelijk dekkend netwerk.

Het consortium Bèta Challenge wordt aangestuurd door een algemeen bestuur en een programmadirecteur. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers namens de initiatiefnemers en de netwerkscholen.

Bij de inrichting van deze structuur gelden de volgende uitgangspunten:

  • Het Bèta Challenge programma en het consortium krijgen een duidelijke plek binnen de onderwijsmarkt;
  • Het initiatief kan beheersbaar (uit)groeien tot een landelijk dekkend netwerk, met behoud van kwaliteit;
  • Partners kunnen invloed blijven uitoefenen op de inhoud en kwaliteit van het concept;
  • Het Bèta Challenge consortium is gesprekspartner voor de overheid en andere landelijke partijen;
  • De onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden zijn helder beschreven en vastgelegd in een overeenkomst;
  • Het programmabureau wordt ingericht en toegerust met de juiste mensen / expertise waardoor zij een goede ondersteuning kan bieden;
  • Overige partners (participanten) hebben de mogelijkheid een inbreng te geven.