Initiatiefnemers

In 2009/2010 steken vier scholen uit het voortgezet onderwijs in de regio Zuidwest Nederland de koppen bij elkaar om gezamenlijk een onderwijsprogramma te maken gericht op de krappe arbeidsmarkt in de sector techniek en technologie. De vier scholen hebben het onderwijsconcept ontwikkeld waarbij het mavo onderwijs hand in hand gaat met het mbo onderwijs.

De vo scholen en de mbo’s voor techniek hebben de handen ineengeslagen om het onderwijs in techniek en technologie vanaf de brugklas vorm te geven. Het programma is zodanig opgezet dat de aansluiting met het primair onderwijs en hoger onderwijs kan worden gemaakt. Een verbreding naar andere sectoren zoals zorg en welzijn en economie behoort tot de mogelijkheden.

De nieuwe leerroute is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de volgende partijen:

VO-scholen

Het Newmancollege (Breda), RSG ’t Rijks (Bergen op Zoom), het Libanon Lyceum (Rotterdam) en het SSG De Rede (Terneuzen). Deze scholen zijn brede scholengemeenschappen (mavo-havo-vwo-atheneum-gymnasium) en bovendien Technasiumscholen.

Stichting Maintenance Education Consortium (MEC)

De Stichting MEC ambieert en stimuleert het feit dat de leerroute tot stand komt in een samenwerking tussen partners uit de keten van onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Pesant

In de ontwikkeling van het Bèta Challenge programma vervult onderwijsadviesbureau Pesant de rol van programmabureau. Het programmabureau voert het secretariaat, verzorgt het project coördinaat en doet dienst als kennis- en service centrum van het consortium. Het programmabureau ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling en implementatie van het Bèta Challenge programma en bevordert de netwerk- en ketensamenwerking in de regio’s.

Het MEC en de vier vo-scholen zijn de spil en de sturende kracht van het Bèta Challenge programma. Gezamenlijk vormen zij het bestuur.