Het Bèta Challenge consortium

Het Bèta Challenge consortium is een samenwerkingsverband van vo-scholen in Nederland die een mavo TL-route aanbieden, en is opgericht naar aanleiding van de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept voor een doorlopend programma voor het bètatechnisch beroepsonderwijs. Een leerlijn van mavo naar hbo; het Bèta Challenge programma.

Het Bèta Challenge consortium is een samenwerkingsverband van vo-scholen in Nederland die een mavo TL-route aanbieden, en is opgericht naar aanleiding van de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept voor een doorlopend programma voor het bètatechnisch beroepsonderwijs. Een leerlijn van mavo naar hbo; het Bèta Challenge programma.

Organogram_nw02

Overeenkomst

De partners van het Bèta Challenge consortium zijn vo-scholen met een vmbo (mavo) TL route. Deze scholen achten het cruciaal dat de kwaliteit en eigenheid van het Bèta Challenge programma zowel op korte- als langere termijn is geborgd. De partners hebben samenwerkingsafspraken vastgelegd in een consortiumovereenkomst.

Samenstelling

Het Bèta Challenge consortium bestaat uit een Raad van Advies, een bestuur, een programmadirecteur, een programmabureau en consortiumpartners.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het bestuur ten behoeve van de  verdere kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het Bèta Challenge consortium. De Raad van Advies vervult bovendien een brugfunctie tussen onderwijs, bedrijfsleven en de landelijke en regionale overheid.

dsc_6970-bewerkt

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de vier initiatiefnemende scholen en een vertegenwoordiger namens de overige partners. Het bestuur legt het besluit over toetreding van scholen tot het Bèta Challenge programma voor aan de overige partners evenals het verstrekken danwel opschorten van een licentie.

Programmadirecteur

De programmadirecteur is onder andere het eerste aanspreekpunt van het consortium voor samenwerkingspartners en externe partijen, en belast met de dagelijkse gang van zaken rondom de voortgang in de verdere uitrol en ontwikkeling van het Bèta Challenge programma.

Programmabureau

Onderwijsadviesbureau Pesant treedt op als programmabureau Bèta Challenge. Het programmabureau voert het secretariaat, verzorgt het project coördinaat en doet dienst als kennis- en service centrum van het consortium. Het programmabureau ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling en implementatie van het Bèta Challenge programma en bevordert de netwerk- en ketensamenwerking in de regio’s.

Consortiumpartners

Partners van het consortium zijn alle vo- scholen die beschikken over een Bèta Challenge licentie en die scholen die een overeenkomst hebben voor een voorbereidend jaar. De rechten en plichten van de partners zijn vastgelegd in het Bèta Challenge in de samenwerkingsovereenkomst van het Bèta Challenge consortium die iedere partner ondertekent. Eenmaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst belegd door het bestuur.

Bestuur:

Bestuursvoorzitter: R.P. van Velthoven, rector Newmancollege, Breda
Penningmeester: L.C.M. de Rond, rector / bestuurder RSG ’t Rijks, Bergen op Zoom
Secretaris: A.N.S.H.M. du Pont, directeur / bestuurder Scholengemeenschap De Rede, Terneuzen
PR en communicatie: E.J. Zevenbergen, Rector Libanonlyceum , Rotterdam
Leden: J.P.H.M. Wiertz, rector / bestuurder Eckartcollege, Eindhoven

Adviseurs van het bestuur:
E. Bakker, adviseur Raad van Bestuur ROC West-Brabant (voormalig Directeur MEC)
A.P.M. Wevers, voormalig voorzitter College van Bestuur Pontes Scholengroep

dsc_6259

Programmadirecteur:

H. Biemans, conrector onderwijs Newmancollege,  Breda

Programmabureau:

Pesant, organisatieadviseurs in onderwijs
Programmaleider Bèta Challenge: C.E. Kock

Het Bèta Challenge programma zoekt actief naar kritische sparringpartners om middels samenwerking en afstemming van activiteiten het bèta technologisch onderwijs in Nederland aan kracht te laten winnen.