Aanmeldingsprocedure

Wordt u geïnspireerd door de formule van Bèta Challenge en denkt u dat dit ook bij uw school past? Dan kunt u zich aanmelden voor het Bèta Challenge programma. U doorloopt dan de volgende stappen:

  • U maakt uw interesse in het Bèta Challenge programma kenbaar aan de partners door middel van een brief.
  • Om in aanmerking te komen voor participatie voldoet uw school aan de startkwalificaties voor partnerscholen voortgezet onderwijs. Wij vragen u dit aan te tonen.
  • Na aanmelding wordt uw school uitgenodigd voor een gesprek met de participatiecommissie. Tijdens dit gesprek bespreken wij de criteria voor participatie met u en worden er prestatieafspraken met uw school gemaakt.
  • Hierna start uw school met het voorbereidende jaar. In dit jaar worden pilotprojecten uitgevoerd en werkt u aan het creëren van een eigen netwerk met mbo- en bedrijvenpartners en maakt u met hen afspraken op het niveau van projectopdrachten en oriëntatie op opleiding en beroepenwereld (LOB). Op schoolleidersniveau werkt u (gezamenlijk met andere Bèta Challenge scholen) aan een eigen “implementatieplan”.
  • Tijdens het voorbereidende jaar maakt uw school een implementatieplan voor een periode van 4 jaar. In dat plan worden belangrijke strategische keuzes benoemd en verantwoord. Na goedkeuring door de Bèta Challenge partners start uw school met het Bèta Challenge programma.

Hoe maakt u uw interesse aan ons kenbaar?

Aanmelden kan schriftelijk aan het bestuur van het Bèta Challenge programma. Via het adres: bcp@pesant.nl of per post: p/a. Reactorweg 301, 3542 AD, Utrecht. In uw brief geeft u antwoord op de vragen die u vindt in onderstaand document.

Wij zien met interesse uit naar uw aanmelding.

Criteria motivatiebrief aanmelding Bèta Challenge (pdf, 171kb)