BCP Consortiumbijeenkomst

donderdag 8 april 2021

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

BCP Consortium bijeenkomst

donderdag 8 april 2021

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

BCP Consortiumbijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd voor de BCP Consortiumbijeenkomst 2021. Het belooft een bijzonder inspirerend programma te worden, waarbij we online zorgen voor momenten om kennis en ervaringen uit te wisselen met leden van het netwerk en partners.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het programma en kunt u zich aanmelden.

Aanmelden kan tot en met woensdag 31 maart.

Feiten op een rij:

Datum:8 april 2021
Tijd:van 10.00u tot 14.00u
Voor:Schoolleiders, coördinatoren en partners van het Bèta Challenge consortium
BCP-Netwerk-Slider-1

Wat gaan we doen?

Het Bèta Challenge Consortium heeft in de afgelopen jaren een goed systeem voor de interne kwaliteitszorg opgebouwd. Naar aanleiding van de discussie tijdens de laatste Consortiumbijeenkomst over een duurzame ontwikkeling van het Consortium in relatie tot een (gelaagde) autonomie van de netwerken, zullen we inhoudelijk stilstaan bij onze kwaliteitsborging en het waarderingskader. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige en netwerkgerichte toezicht op kwaliteit? Aan de hand van inspirerende en beproefde ideeën gaan we met elkaar in gesprek over een vernieuwde kijk op toezicht en waarderend onderzoeken.

Bekijk hier de uitnodiging van gastspreker Hanneke Taat

Hanneke Taat is afkomstig uit Zeist en studeerde muziekwetenschappen in Utrecht. Zij heeft meer dan 40 jaar in het VO gewerkt, de eerste helft als docent muziek, daarna als leidinggevende, waarvan de laatste 15 jaar als rector van het Utrechts Stedelijk Gymnasium (www.usgym.nl). Inmiddels is zij met pensioen en werkt nog als adviseur in het werken, leren en onderzoeken vanuit het Waarderend Perspectief. Ze is deelvoorzitter VO van de jury Excellente Scholen. Daarnaast is zij veel bezig met jongeren en muziek. Ze is voorzitter van het bestuur van het Prinses Christina Concours, lid van het Comité Utrecht van het NSO en gastgezin voor o.a. het Liszt Concours.

Programma

10.00u:Start van de bijeenkomst
Onder begeleiding van de dagvoorzitter en een welkomstwoord van BCP-voorzitter Raymond van Velthoven.
10.15u tot 11.15u:Lezing door Hanneke Taat met als onderwerp waarderend onderzoeken in een professioneel netwerk
Zij neemt ons mee in de vernieuwde kijk op toezicht en kwaliteitsborging. Hoe kan een positieve aanpak, met waarderende principes als basis, een bijdrage leveren aan professionalisering en kwaliteitsverbetering?
11.15u:Korte pauze
11.30u tot 12.30u:Paneldiscussie
Verschillende gasten zullen in een studio-setting met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen m.b.t. waarderend onderzoeken. Vanuit hun expertise en deskundigheid geven ze extra verdieping op het thema.
12.30u:Pauze
13.00u:Breakout sessies
De groep gaat uiteen in verschillende breakout rooms om in kleine groepen te praten over het thema waarderend onderzoeken. Dit interactieve deel is bedoeld om vanuit nieuwe inzichten eigen opvattingen en gedachten met elkaar te delen. Dit doen we aan de hand van stellingen en onder begeleiding van de netwerkcoaches. Er is volop ruimte voor uitwisseling en interactieve discussie.
13.45u:Plenaire afsluiting

Aanmeldformulier

Via dit formulier meldt u zich aan voor online deelname aan de Consortiumbijeenkomst van Bèta Challenge op 8 april aanstaande.

Een paar dagen voor de online bijeenkomst ontvangt u een link om online deel te nemen via de livestream.