Regionale netwerken

“Ambities en speerpunten vertalen we in concrete acties voor onze regio”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Regionale netwerken

“Ambities en speerpunten vertalen we in concrete acties voor onze regio”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Netwerk

Bèta Challenge scholen werken met elkaar samen in regionale netwerken. Zij onderhouden gezamenlijk de contacten met regionale bedrijvenpartners en overheidsinstellingen. Op basis van de strategische visie en doelen van het consortium formuleren de netwerkscholen met elkaar eigen ambities en speerpunten op niveau van de regio.

Elk speerpunt wordt vertaald in één of meer concrete acties en vastgelegd in een eigen jaarplan. De speerpunten en ambities maken duidelijk waar de regionale netwerken voor staan en hoe zij de ontwikkeling van het Bèta Challenge programma in de scholen willen borgen. In netwerkverband komen de scholen een aantal keer per schooljaar bijeen om kennis en good practices met elkaar te delen en het Bèta Challenge programma in de scholen verder door te ontwikkelen. Ieder netwerk heeft een eigen netwerkcoach. Deze stimuleert de ontwikkeling en samenwerking binnen het Bèta Challenge netwerk en de regio.

Naast de regionale activiteiten organiseert het Bèta Challenge consortium ook een aantal landelijke activiteiten. Tijdens inspiratiedagen voor docenten en schoolleidersbijeenkomsten wordt kennis gedeeld en inspiratie opgedaan bij elkaar en bij partners van het samenwerkingsverband. Voor de leerlingen is er ieder jaar de Innovatiewedstrijd in samenwerking met Bouwend Nederland. Leerlingen ontmoeten elkaar tijdens de landelijke finaledag waar ze hun oplossing een voor actueel vraagstuk uit de praktijk presenteren aan een vakjury.

De afgelopen jaren hebben docenten, decanen en onderwijsondersteuners deelgenomen aan ruim 600 trainingen binnen het professionaliseringsprogramma van Bèta Challenge. Inmiddels heeft Bèta Challenge een diverse club van in- en externe trainers met ieder zijn eigen expertise.

Vorige slide
Volgende slide