Bèta Challenge

Stimuleren van talent!

Bij Bèta Challenge gaan leerlingen via levensechte opdrachten gerelateerd aan technologie aan de slag met oriëntatie op opleidingen en beroepen en de ontwikkeling van hun
arbeidsmarktidentiteit.

BCP-school-1

Bèta Challenge

Stimuleren van talent!

Bij Bèta Challenge gaan leerlingen via levensechte opdrachten gerelateerd aan technologie aan de slag met oriëntatie op opleidingen en beroepen en de ontwikkeling van hun arbeidsmarktidentiteit.

BCP-school-1
BCP - Over BCP

OVER BCP

Samen (net-)werken en ontwikkelen!

Bèta Challenge is een landelijk samenwerkingsverband van circa 40 vo-scholen die in regionale netwerken werken aan de ontwikkeling van onderwijs. Bèta Challenge scholen hebben als doel jongeren voor te bereiden op hun sociaal-maatschappelijk en economisch functioneren in verschillende regionale contexten waarin technologie een belangrijke positie heeft.

BCP - Over BCP

OVER BCP

Samen (net-)werken en ontwikkelen!

Bèta Challenge is een landelijk samenwerkingsverband van circa 40 vo-scholen die in regionale netwerken werken aan de ontwikkeling van onderwijs. Bèta Challenge scholen hebben als doel jongeren voor te bereiden op hun sociaal-maatschappelijk en economisch functioneren in verschillende regionale contexten waarin technologie een belangrijke positie heeft.

BCP - Over BCP

IK BEN:

Leerling van BCP

Wat ik nu leer, kan ik straks overal ter wereld gebruiken.’

Technologie is in onze omgeving overal aanwezig: thuis, op het werk, in sport en cultuur, in de zorg, je kunt er niet omheen. Binnen BCP werk je aan levensechte opdrachten uit de praktijk waarin technologie altijd een rol speelt. Dit kan in verschillende sectoren of contexten, zodat je kennismaakt met de diversiteit van techniek en technologie.

BCP-scholen werken samen aan de ontwikkeling van het BCP-onderwijs, fungeren als elkaars sparringpartner en wisselen ervaringen uit over hoe zij het Bèta Challenge programma vormgeven in de lessen. Iedere school geeft vervolgens zijn eigen invulling aan het BCP-onderwijs. 

BCP - Ikbenleerling

IK BEN:

Leerling van BCP

Wat ik nu leer, kan ik straks overal ter wereld gebruiken.’

Technologie is in onze omgeving overal aanwezig: thuis, op het werk, in sport en cultuur, in de zorg, je kunt er niet omheen. Binnen BCP werk je aan levensechte opdrachten uit de praktijk waarin technologie altijd een rol speelt. Dit kan in verschillende sectoren of contexten, zodat je kennismaakt met de diversiteit van techniek en technologie.

BCP - Ikbenleerling

Waar talent en motivatie is, kruist de juiste toekomst voor jou!

Waar talent en motivatie is, kruist de juiste toekomst voor jou!

BCP - Ikbendocent

IK BEN:

Docent van BCP

“Dit is waar een samenwerkingsverband om draait, die uitwisseling met andere scholen en docenten is zo waardevol.”

Het Bèta Challenge onderwijs wordt ontwikkeld door (docenten)teams in samenwerking met partners uit het MBO, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Docenten werken intensief samen en hebben een actieve rol in kennisdeling en ervaringsuitwisseling.

BCP - Ikbendocent

IK BEN:

Docent van BCP

“Dit is waar een samenwerkingsverband om draait, die uitwisseling met andere scholen en docenten is zo waardevol.”

Het Bèta Challenge onderwijs wordt ontwikkeld door (docenten)teams in samenwerking met partners uit het MBO, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Docenten werken intensief samen en hebben een actieve rol in kennisdeling en ervaringsuitwisseling.

BCP - Ikbendocent

"Samen groeien is meer dan alleen talent ontwikkelen"

BCP-school-8

"Samen groeien is meer dan alleen talent ontwikkelen"

BCP-school-8

IK BEN:

Partner van BCP

“De bouw en techniek heeft vaak niet zo’n goed imago bij scholieren. We willen laten zien hoeveel mooie kanten het vak heeft.”

Het nastreven van onze doelen met het BCP-onderwijs, kunnen wij niet alleen. Het netwerk van scholen werkt dan ook intensief samen met partners in verschillende gebieden, zoals overheidsinstanties en mbo- en hbo-instellingen, diverse brancheorganisaties en landelijke kennispartners.

Beta-challenge

IK BEN:

Partner van BCP

“De bouw en techniek heeft vaak niet zo’n goed imago bij scholieren. We willen laten zien hoeveel mooie kanten het vak heeft.”

Het nastreven van onze doelen met het BCP-onderwijs, kunnen wij niet alleen. Het netwerk van scholen werkt dan ook intensief samen met partners in verschillende gebieden, zoals overheidsinstanties en mbo- en hbo-instellingen, diverse brancheorganisaties en landelijke kennispartners.

Beta-challenge
betachallenge.nl

Scholingdagen BCP Najaar 2022

Datum: sep-nov 2022

Schoolleiders-BCP

Inspiratiedag Bèta Challenge

Datum: 19 januari 2023

DSC_7590

Finale Innovatiewedstrijd Bouwend Nederland

Datum: 13 april 2023

BEKIJK ONZE:

Activiteitenkalender

Het Bèta Challenge consortium organiseert jaarlijks een aantal landelijke activiteiten. Tijdens bijeenkomsten en inspiratiedagen wisselen docenten, schoolleiders en externe partners kennis en good practices uit; leerlingen ontmoeten elkaar tijdens de finaledag van de innovatiewedstrijd, en BCP-professionals nemen deel aan een gevarieerd scholingsaanbod. Zo werken de scholen samen aan de kwaliteit van het Bèta Challenge onderwijs.

Scholingdagen BCP Najaar 2020

Datum: sep-nov 2020

Consortiumbijeenkomst Bèta Challenge

Datum: 12 november 2020

Inspiratiedag Bèta Challenge

Datum: 14 januari 2021

BEKIJK ONZE:

Activiteitenkalender

Het Bèta Challenge consortium organiseert jaarlijks een aantal landelijke activiteiten. Tijdens bijeenkomsten en inspiratiedagen wisselen docenten, schoolleiders en externe partners kennis en good practices uit; leerlingen ontmoeten elkaar tijdens de finaledag van de innovatiewedstrijd, en BCP-professionals nemen deel aan een gevarieerd scholingsaanbod. Zo werken de scholen samen aan de kwaliteit van het Bèta Challenge onderwijs.

BEKIJK ONZE:

Activiteitenkalender

Het Bèta Challenge consortium organiseert jaarlijks een aantal landelijke activiteiten. Tijdens bijeenkomsten en inspiratiedagen wisselen docenten, schoolleiders en externe partners kennis en good practices uit; leerlingen ontmoeten elkaar tijdens de finaledag van de innovatiewedstrijd, en BCP-professionals nemen deel aan een gevarieerd scholingsaanbod. Zo werken de scholen samen aan de kwaliteit van het Bèta Challenge onderwijs.

betachallenge.nl

Scholingdagen BCP Najaar 2020

Datum: sep-nov 2020

Schoolleiders-BCP

Consortiumbijeenkomst Bèta Challenge

Datum: 12 november 2020

DSC_7590

Inspiratiedag Bèta Challenge

Datum: 14 januari 2021

BEKIJK HET:

Laatste nieuws