BCP op school

“Ervaringsgericht onderwijs voor onze grootste leerlingenpopulatie”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

BCP op school

“Ervaringsgericht onderwijs voor onze grootste leerlingenpopulatie”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Onderwijs voor de praktisch ingestelde leerling

Het Bèta Challenge Programma richt zich op de praktisch ingestelde leerlingen in het huidige mavo (GL/TL) en havo-segment. Juist deze doelgroep, die met afstand het grootste aandeel van de totale leerlingenpopulatie vormt, is verstoken van een adequaat eigentijds programma dat gericht is op de ontdekking van de eigen talenten. Ervaringsgericht, praktijk gestuurd onderwijs binnen de regionale context motiveert de leerlingen en stimuleert het talent. Ze werken binnen verschillende contexten (sectoren) aan levensechte opdrachten uit de praktijk waarbij technologie altijd een rol speelt. Leerlingen ontmoeten elkaar tijdens regionale en landelijke Innovatiewedstrijden waarbij ze worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken.

Previous
Next

“Pedagogiek van aandacht en vertrouwen”

Alle BCP-scholen hanteren dezelfde uitgangspunten in het onderwijs:

  • We geven de leerling vertrouwen in zijn kunnen;
  • We waarderen de leerling om wat hij kan en wil laten zien;
  • We waarderen de leerling om wie hij is;
  • We begeleiden de leerling, binnen een veilige omgeving, op een manier die hem in de gelegenheid stelt zijn capaciteiten verder te ontwikkelen en zijn affiniteiten te ontdekken

De uitvoering in de praktijk kan per Bèta Challenge school verschillen: wel of geen oriëntatiejaar, alle leerlingen volgen het programma of de leerlingen kunnen ervoor kiezen. Maar..

Binnen het Bèta Challenge Programma staat de cognitieve ontwikkeling, de identiteitsontwikkeling en de persoonlijke vorming centraal. We verzorgen ons onderwijs vanuit betrokkenheid bij de leerling, vanuit vertrouwen in zijn ontwikkelcapaciteit en vanuit oprechte aandacht voor elke leerling. Zo wordt de leerling in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Onze pedagogische uitgangspunten geven duidelijk de gewenste attitude en het gewenst gedrag aan van ieder die verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van ons programma.