BCP op school

“Ervaringsgericht onderwijs voor onze grootste leerlingenpopulatie”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

BCP op school

“Ervaringsgericht onderwijs voor onze grootste leerlingenpopulatie”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Onderwijs voor de praktisch ingestelde leerling

Het Bèta Challenge Programma richt zich op de praktisch ingestelde leerlingen in het huidige mavo (GL/TL) en havo-segment. Juist deze doelgroep, die met afstand het grootste aandeel van de totale leerlingenpopulatie vormt, is verstoken van een adequaat eigentijds programma dat gericht is op de ontdekking van de eigen talenten. Ervaringsgericht, praktijk gestuurd onderwijs binnen de regionale context motiveert de leerlingen en stimuleert het talent. Ze werken binnen verschillende contexten (sectoren) aan levensechte opdrachten uit de praktijk waarbij technologie altijd een rol speelt. Leerlingen ontmoeten elkaar tijdens regionale en landelijke Innovatiewedstrijden waarbij ze worden uitgedaagd om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken.

Vorige slide
Volgende slide

“Pedagogiek van aandacht en vertrouwen”

Alle BCP-scholen hanteren dezelfde uitgangspunten in het onderwijs:

De uitvoering in de praktijk kan per Bèta Challenge school verschillen: wel of geen oriëntatiejaar, alle leerlingen volgen het programma of de leerlingen kunnen ervoor kiezen. Maar..

Binnen het Bèta Challenge Programma staat de cognitieve ontwikkeling, de identiteitsontwikkeling en de persoonlijke vorming centraal. We verzorgen ons onderwijs vanuit betrokkenheid bij de leerling, vanuit vertrouwen in zijn ontwikkelcapaciteit en vanuit oprechte aandacht voor elke leerling. Zo wordt de leerling in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Onze pedagogische uitgangspunten geven duidelijk de gewenste attitude en het gewenst gedrag aan van ieder die verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van ons programma.