Bèta Challenge docenten

“Eigenaarschap en essentie”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Bèta Challenge docenten

“Eigenaarschap en essentie”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

De docent als coach en procesbegeleider

Het Bèta Challenge onderwijs wordt ontwikkeld door (docenten)teams in samenwerking met partners uit het MBO, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Docenten en onderwijsondersteuners zijn in de eerste plaats procesbegeleiders en hebben een coachende rol, afgestemd op de ontwikkelfase van de leerling.

De docenten die lesgeven binnen het Bèta Challenge programma werken intensief samen en hebben een actieve rol in kennisdeling en ervaringsuitwisseling. Daarbij beschikken zij over de vaardigheden om leerlingen te stimuleren, adequaat te begeleiden en zowel op proces- als productniveau te beoordelen. Via het scholingsaanbod van het consortium Bèta Challenge professionaliseren zij zich in diverse docentrollen.

BCP - Docenten

Feedback op de ontwikkeling van de leerling en reflectiegesprekken met de leerling over zijn ontwikkeling vormen de kern van de coachende taak van de docent. Dit doen zij aan de hand van het gedrag van de leerling, zijn bijdrage in het procesverloop van de opdracht c.q. activiteit en de resultaten van het leerproces (proces en product).

Het Bèta Challenge programma vereist een multidisciplinaire aanpak van de leerling en de docent. Leerlingen maken gebruik van kennis en ontwikkelde vaardigheden van andere vakken en leergebieden om tot creatieve probleemoplossingen te komen. Docenten moeten kennis uit andere disciplines aanwenden om de opdrachten te formuleren en de leerlingen te begeleiden.

Wil jij jouw ervaringen als BCP-docent met ons delen?

Neem dan contact op met het programmabureau via bcp@pesant.nl . We leggen jouw verhaal graag vast op deze site!

BCP-school-8

Wil jij jouw ervaringen als BCP-docent met ons delen?

Neem dan contact op met het programmabureau via bcp@pesant.nl . We leggen jouw verhaal graag vast op deze site!

BCP-school-8