Bèta Challenge

“Praktijkgericht onderwijs van betekenis”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Bèta Challenge

“Praktijkgericht onderwijs van betekenis”

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Het onderwijsprogramma Bèta Challenge

Het Bèta Challenge programma gaat verder dan lesgeven op school en zoekt constant de verbinding
met de samenleving. 40 BCP-scholen werken samen aan de ontwikkeling van het BCP-onderwijs,
fungeren als elkaars sparringpartner en wisselen ervaringen uit over hoe zij het Bèta Challenge programma vormgeven in de lessen. Iedere school geeft vervolgens zijn eigen invulling aan het BCP-
onderwijs.

Naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, zet het Bèta Challenge programma ook in op de
ontwikkeling van generieke competenties en inzicht in affiniteiten van de leerling. Competenties en zelfkennis worden ontwikkeld door ervaringen op te doen in de praktijk en daarop te reflecteren. Het Bèta Challenge programma richt zich op de praktisch ingestelde leerling in het huidige mavo (GL/TL) en havo-segment.

“Leren doe je niet alleen en niet alleen op school”

BCP - Overbcp

We leren allemaal samen met, door en in relatie tot anderen en onze omgeving. Hierdoor krijgt dat wat we leren betekenis en begrijpen we het beter. Het Bèta Challenge programma gaat verder dan lesgeven op school en zoekt constant de verbinding met de samenleving. 

Bij Bèta Challenge gaan leerlingen via levensechte opdrachten uit de praktijk aan de slag met oriëntatie op opleidingen en beroepen en de ontwikkeling van hun arbeidsmarktidentiteit. Ze zijn binnen en buiten de school actief bezig met actuele vraagstukken van bedrijven en instellingen uit alle sectoren. Daarnaast zijn aansluiting op vervolgopleidingen in het mbo, doorontwikkeling van het onderwijs en nastreven van maatschappelijke relevantie belangrijke doelen van het Bèta Challenge consortium.

“Praktijkgericht onderwijs van betekenis”

Dat het programma van betekenis is, wordt erkend door het onderwijsveld, het bedrijfsleven en het Ministerie van OCW. OCW heeft het Bèta Challenge programma als basis genomen voor het door de SLO, het bedrijfsleven en het door BCP-vertegenwoordigers ontwikkelde examenvak Technologie & Toepassing. Dit examenvak bevindt zich nog in een experimentele fase. Daarmee is het Bèta Challenge Programma een voorbeeld van praktijkgericht onderwijs avant la lettre en wordt als een van de invullingen gezien van de praktijkcomponent binnen “De Nieuwe Leerweg”.

Het Bèta Challenge programma beoogt op leerlingniveau het volgende te bereiken:

Vloggen of bloggen

Wil jij graag vertellen over jouw T&T-opdracht?

Neem dan contact op met het programmabureau via bcp@pesant.nl.
We leggen jouw verhaal graag vast op deze site!

BCP-school-8

Vloggen of bloggen

Wil jij graag vertellen over jouw T&T-opdracht?

Neem dan contact op met het programmabureau via bcp@pesant.nl.
We leggen jouw verhaal graag vast op deze site!

BCP-school-8