Samenwerking

Met het Bèta Challenge programma gaat de leerling door middel van projectonderwijs aan de slag met de oriëntatie op opleidingen en beroepen en de ontwikkeling van zijn/haar arbeidsmarktidentiteit. Dit door zowel binnen als buiten de school actief aan de slag te gaan met échte en actuele vraagstukken uit de maatschappij en het bedrijfsleven. Onmisbaar in dit concept zijn dan ook onze partners, zoals bedrijven, lokale overheden en niet te vergeten de MBO scholen die tevens zorgen voor de passende doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Opdrachtgestuurd onderwijs: maatschappelijk betrokken

Binnen het Bèta Challenge programma werken leerlingen aan projectopdrachten. Deze opdrachten zijn opdrachtgever gestuurd. Dat wil zeggen: in de opdracht wordt nauw samengewerkt met een opdrachtgever die een actueel vraagstuk inbrengt waarmee de leerlingen aan de slag gaan. De opbrengsten en resultaten van leerlingen worden mede door deze opdrachtgever beoordeelt.
De projectopdrachten kenmerken zich door de actualiteit en de maatschappelijke relevantie van het probleem dat besproken wordt. De opdracht of vraag die centraal staat wordt afgestemd in samenspraak met bedrijvenpartners uit een specifieke sector.

Logische doorstroom van VO naar MBO

Het Bèta Challenge programma maakt zich sterk voor een goede en flexibele doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Door een nauwe samenwerking tussen de Bèta Challenge scholen en diens mbo partners in de regio slagen zij erin onderwijsprogramma’s op elkaar te laten aansluiten en leerlingen via diverse (verkorte / verbrede / verdiepende) programma’s een soepele overstap van VO naar MBO te laten maken.

Partner worden?

Bent u als lokale overheid, bedrijf of MBO school in de regio geïnteresseerd om partner te worden van het Bèta Challenge programma door leerlingen bijvoorbeeld te voorzien van actuele vraagstukken waar ze mee aan de slag kunnen gaan, of ze inzicht te geven in het aanbod van technologische opleidingen en beroepen op mbo 4 niveau? Dan horen wij dat graag. Wij brengen u in contact met VO-scholen bij u in de regio en samen met hen kunt u de aanpak bespreken.

Voor uw organisatie of school de perfecte manier om uw sector en opleidingsmogelijkheden te profileren bij de toekomstige studerenden en werkenden in de regio!

Hier leest u meer informatie. Hebt u vragen? Neem dan contact op met  het programmabureau.