Partners

"Samen werken aan onderwijs"

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Partners

"Samen werken aan onderwijs"

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Samen (net-)werken, ontwikkelen en professionaliseren

Bèta Challenge scholen ontwikkelen onderwijs samen met verschillende partners uit de onderwijsketen, overheid en het bedrijfsleven. Dat gebeurt zowel op landelijk als regionaal niveau. Kwaliteitszorg, en het leren van en met elkaar zijn daarbij belangrijke aspecten. Het Bèta Challenge consortium behoort daarnaast tot een van de landelijke profielorganisaties en is aangesloten bij het Profielenberaad.

Previous slide
Next slide

Bij Bèta Challenge gaan de leerlingen via levensechte opdrachten uit de praktijk aan de slag met oriëntatie op opleidingen en beroepen en de ontwikkeling van zijn/haar arbeidsmarktidentiteit. Dit door zowel binnen als buiten de school actief aan de slag te gaan met actuele vraagstukken van bedrijven en instellingen uit alle sectoren. Daarnaast zijn aansluiting op vervolgopleidingen in het mbo, doorontwikkeling van het onderwijs en nastreven van maatschappelijke relevantie belangrijke doelen van het Bèta Challenge consortium die wij niet kunnen behalen zonder onze samenwerkingspartners. Het consortium werkt samen met partners in verschillende gebieden, zoals overheidsinstanties en mbo en hbo- instellingen, diverse brancheorganisaties en landelijke kennispartners.