Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

BCP gaat door met praktijkgerichte programma’s

De invoering van de nieuwe leerweg is uitgesteld. Gelukkig spreekt de minister wél uit enthousiast te zijn over de praktijkgerichte programma’s en wil hij graag door met de ontwikkeling van deze programma’s in de gemengde en theoretische leerweg.

Intussen gaan Bèta Challengescholen door met hun praktijkgerichte programma, waar al in de onderbouw mee wordt gestart. Zij schieten niet in de wachtstand tot er duidelijkheid is over invoering van de nieuwe leerweg. Deze scholen werken sinds 2011 samen aan een praktijkgericht programma met een doorlopende leerlijn van jaar 1 t/m 4 en een verbeterde aansluiting met diverse opleidingen in het mbo. Dat doen ze met elkaar, in landelijke en regionale netwerken en met grote betrokkenheid van het mbo en het bedrijfsleven. Het programma heeft een bewezen toegevoegde waarde voor hun leerlingen!

Deze week nog organiseerde het BCP-netwerk Oost-Nederland in Almelo een themabijeenkomst doorlopende leerlijn, waarbij een doorkijk werd gegeven naar de uitgangspunten en concept-examenprogramma’s van de praktijkgerichte programma’s. Daarna gingen docenten samen aan de slag met het verstevigen van een goed programma in de onderbouw. Zo creëren ze nu al een mooie doorlopende leerlijn van onder- naar bovenbouw én zijn zowel de leerlingen als docenten klaar voor het moment dat de praktijkgerichte programma’s officieel worden ingevoerd.