BCP Inspiratiedag 2023

De kracht van netwerk- en communityvorming

Bèta Challenge als lerende organisatie

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

BCP Inspiratiedag 2023

De kracht van netwerk- en communityvorming Bèta Challenge als lerende organisatie

BCP-Icon-Groen-Rondje-18

Op reis naar de toekomst!

Steeds meer scholen kiezen ervoor om deel uit te maken van het Bèta Challenge Consortium. Ook jouw school heeft op een zeker moment deze stap gezet. Dat is niet zonder reden. Scholen zien de kracht van het samen creëren, de waarde van het hebben van een community.

De groei van het Beta Challenge Consortium, de komst van de Praktijkgerichte programma’s, de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Leerweg en Curriculum.nu: de ontwikkelingen binnen het onderwijs volgens elkaar in een steeds sneller tempo op.

Samen staan we voor de uitdaging om de gewenste samenwerking binnen het netwerk te ontwikkelen om zo effectief om te gaan met deze veranderende omstandigheden. Met een flexibele, wendbare en slagvaardige houding creëren we samen een klimaat waarin we als scholen en netwerken (beter) in staat zijn ons te bewegen in een steeds veranderende context.

Deze inspiratiedag biedt ruimte om hier samen uitgebreid op in te gaan. Een belangrijke vraag hierbij is dan ook:

Hoe zorgen we ervoor dat we een lerende organisatie blijven, waarbij we in staat zijn ons netwerksysteem te vernieuwen en te versterken gericht op de toekomst?

Dit is een dag voor schoolleiders, teamleiders, decanen, coördinatoren, docenten, LOB-begeleiders en onderwijsassistenten en partners uit onderwijs en bedrijfsleven.

Facts

Datum: donderdag 19 januari 2023
Locatie: Buitenplaats Doornburgh, Maarssen
Tijd: 13.30uur tot 19.30
Aanmelden: kan tot en met 19 december aanstaande via het antwoordformulier

Wat staat er op het programma?​

13.30 – 14.00: Inloop
14.00 – 14.15: Opening door programmadirecteur Coen Pots
14.15 – 14.45: Gastspreker George Parker: Setting the scene
14.45 – 15.15: Gastspreker Marc van der Meer over lerende organisaties

15.30 – 16.30: Eerste ronde inspiratiesessies
16.30 – 16.45: Pauze
16.45 – 17.45: Tweede ronde inspiratiesessies

17.45 – 18.00: Afsluiting door de dagvoorzitter
18.00 – 19.30: Hapje en drankje met informatiemarkt en muziek door Fauve

Dagvoorzitter:

Coen Pots, programmadirecteur

De dag wordt begeleid door de nieuwe BCP-programmadirecteur Coen Pots. Coen is met ingang van 1 december 2022 de nieuwe programmadirecteur. Hij zal tijdens de Inspiratiedag als dagvoorzitter de verbinding maken tussen de verschillende onderdelen.

Met zijn achtergrond past Coen naadloos in het profiel dat het Consortium had opgesteld. Hij heeft de benodigde kwaliteiten en ervaring om het Bèta Challenge Programma verder te brengen op de al ingeslagen weg. De jaarlijkse Inspiratiedag is een mooi moment om live kennis te maken met Coen.

Gastsprekers

George Parker

George Parker is een veelgevraagde spreker/performer, creatief producent van verandering en innovatie en bestselling auteur. Hij deed meer dan 5000 maatwerk LectureShows in ruim 30 landen, waarbij hij inhoud van hoge kwaliteit en aanstekelijk entertainment, mengt. Als producent van verandering begeleidt hij op creatieve wijze teams en organisaties van vage bedoelingen naar gewenste resultaten.

Marc van der Meer

Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar in Tilburg. Zijn leerstoel gaat over het onderwijs en in het bijzonder de arbeidsmarkt van het onderwijs. Hij heeft net een aantal essays afgerond over het lerende systeem. Zo ook de kennisinfrastructuur van het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat je een lerende organisatie bent, waarbij de organisatie in staat is om te vernieuwen, te versterken gericht op de toekomst? De samenleving vraagt steeds meer nieuwe technologieën, verandering in werkwijze, beroepen van de toekomst, beroepen die verdwijnen en beroepen die dan in de toekomst misschien gaan ontstaan en hoe je daar als onderwijssysteem op moet anticiperen.
foto-marc-van-der-meer

Interactieve sessies

We bieden je een interactief programma met inspirerende sessies. In het antwoordformulier maak je per ronde een keuze voor de sessie van jouw voorkeur.

De Nieuwe Leerweg

door Naomi Veldhoven en Babs van Sleeuwen

BCP-Naomi-Veldhoven
BCP-Babs-van-Sleeuwen
BCP-Naomi-Veldhoven
BCP-Babs-van-Sleeuwen
Naomi en Babs praten je bij over de meest recente ontwikkelingen rondom de praktijkgerichte programma’s. In hun sessie gaan ze in op actuele informatie over de examenprogramma’s en de mogelijkheden die het Bèta Challenge Programma scholen biedt om je hierop voor te bereiden en invulling aan te geven.

Naomi van Veldhoven en Babs van Sleeuwen zijn netwerkcoaches binnen het BCP-netwerk.

Deze sessie wordt aangeboden in ronde 1 en 2.

Rondetafelgesprekken

Onder leiding van Marc van der Meer

Marc van der Meer gaat in gesprek met collega’s en partners over de maatschappelijke positie die het onderwijs inneemt als centrale kracht voor de toekomst. Wat is daarbij de rol van scholen, bedrijven en de overheid?

Hoe kunnen wij als BCP-scholen onze inhoudelijke vernieuwingszin verder voeden en wat is daarvoor nodig? Zomaar een paar vraagstukken die de revue passeren.

Deze sessie wordt aangeboden in ronde 1 en 2.
foto-marc-van-der-meer

Makkelijk projecten ontwerpen met de van Bedrijf tot Opdracht Toolbox

door Martha Hoebens en Anouk Timmers

Fotos bedrijf in de klas
Fotos bedrijf in de klas2
Fotos bedrijf in de klas
Fotos bedrijf in de klas2
Voor een goede opdracht heb je een vraagstuk nodig van een bedrijf dat prettig op niveau is. Daarnaast heb je werkvormen nodig: wat gaan de leerlingen doen? Met de toolbox heb je dat vraagstuk, concrete deelvragen met bijpassende werk- en presentatievormen zo voor elkaar. Bovendien zie je duidelijk hoe je verschillende bedrijven kan inzetten voor je project, zodat leerlingen kunnen ervaren hoe je aan echt vraagstukken werkt. In deze sessie leren we je werken met de toolbox.

Martha is een creatieve denker en doener met een passie voor onderwijs en een fascinatie voor bedrijven. Hiermee helpt zij bedrijven en scholen met hun samenwerking. Het omgaan met vraagstukken, zoals in het ‘echte leven’ constant gebeurt, is daarbij voor haar een vereiste.

Anouk is een gedreven maker die met haar tools docenten en leerlingen een beter beeld wil geven van de wereld om hen heen. Opgeleid als social designer ontwerpt zij deze tools samen met docenten, leerlingen en bedrijven.

Deze sessie wordt aangeboden in ronde 1 en 2.

Aan de slag met LOB binnen opdrachten

door Anna de Rijk

Als je deze workshop hebt gevolgd, weet je hoe je een praktijkgerichte LOB-opdracht kunt maken en hoe je bestaande LOB-opdrachten kunt integreren. We gaan aan de slag met het maken van een praktijkgerichte LOB-opdracht. We gaan van en met elkaar leren aan de hand van jullie eigen best practices en er worden praktische handvatten aangereikt. E.e.a. past ook binnen de kaders van het Praktijkgerichte programma (PGP) binnen De Nieuwe Leerweg.

Anna zit bij het Loopbaancollectief en is sinds drie jaar betrokken bij de Nieuwe Leerweg. Daar is zij ook trainer van de LOB-trainingen en die van de veranderende rol van de docent.

Deze sessie wordt aangeboden in ronde 1.
Anna de Rijk

Jouw portfolio inspiratie met enkele good practices

door Anna de Rijk

Anna de Rijk

Aan de hand van praktische voorbeelden ga je in deze sessie aan de slag om te kijken welk portfolio het beste bij jullie school past. Wat zijn de mogelijkheden en hoe kan je dat portfolio het beste gebruiken. Dit mede aan de hand van enkele good practices. Deze sessie is bedoeld voor wie praktische handvatten wenst om aan de slag te gaan, met een aantal praktische voorbeelden hoe je dit zou kunnen doen. Na deze sessie weet je waar het portfolio aan moet voldoen.

Deze sessie wordt aangeboden in ronde 2.

Informatiemarkt

Aan het einde van de middag opent ook de informatiemarkt waar verschillende partnerorganisaties, scholen en leerlingen hun activiteiten, materialen, tools en projecten presenteren, waarmee scholen hun BCP-lessen kunnen verrijken. We verwelkomen onder andere Koninklijke Bouwend Nederland, Wij Techniek en Studio Tast.

Muziek door Fauve

Fauve
Als solozangeres zingt Fauve graag Jazz en Soul muziek. Daarnaast is zij de leading lady van de Delft Blue Big Band, een van de drie dames van The First Ladies en backing vocal bij The Adele Project. Op 19 januari zal Fauve het netwerkdiner muzikaal omlijsten.

Aan-/of afmelden

Aanmelden voor deze Inspiratiedag is noodzakelijk. Wij zien je aanmelding graag uiterlijk 19 december tegemoet via het aanmeldformulier. We horen het ook graag als je niet aanwezig kunt zijn.