Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Bestuurslid aan het woord: Richard Rovers

“Verwondering is het begin van alle wijsheid”

De Bèta Challenge scholen worden vanuit het landelijke netwerk onder andere ondersteund door een bestuur. Samen met de programmadirecteur en het programmabureau faciliteren en regisseren zij de samenwerking tussen en de ontwikkeling binnen de BCP-scholen. Eén van de bestuursleden is Richard Rovers. We spraken hem over zijn visie op BCP en de meerwaarde van BCP voor leerlingen, het onderwijs én de maatschappij.

Wie is Richard?
Richard Rovers is sinds 2015 rector op het Markland Zevenbergen (MZ). Hij startte zijn carrière in het onderwijs als docent aardrijkskunde. Vervolgens hij heeft verschillende leidinggevende functies in het onderwijs bekleed. Sinds 2008 werkt hij het op het MZ, waar hij destijds de opdracht kreeg om de toenmalige school (mavo en onderbouw havo en vwo) door te ontwikkelen naar een volwaardige school met bovenbouwafdelingen voor havo en vwo. Een mooie uitdaging, want daar komt veel bij kijken. Zo boog Richard zich niet alleen over de onderwijsvisie en de bijkomende bedrijfsvoering, maar ook over de huisvesting, het personeelsbestand en de organisatiecultuur. Uiteindelijk maakte hij na de realisatie de overstap naar rector in 2015. Sinds een paar jaar is hij daarnaast bestuurder bij BCP.

Welke meerwaarde heeft het Bèta-challenge programma volgens jou?
Ter inleiding vertelt Richard dat het MZ de enige middelbare school is in de gemeente Moerdijk en daarbij een sterke regiofunctie heeft. Daarom hebben ze te maken met een hele diverse leerlingpopulatie. De school heeft, om in te spelen op ieders talent en voorkeur, vijf talentroutes voor leerlingen. Technologie is één van die routes. Hierbij kunnen havo en vwo leerlingen kiezen voor Technasium en mavo leerlingen voor BCP. Het MZ ziet de meerwaarde van BCP, op het niveau van de leerling, in het coöperatief en projectgestuurd onderwijs. Leerlingen ontwikkelen hierdoor belangrijke 21e -eeuwse vaardigheden, wat hen helpt bij hun verdere ontwikkeling. Bovendien doet het recht aan hun behoefte om praktijkgericht onderwijs te volgen en kennis te maken met vaardigheden die ze in het ‘echte leven’ kunnen inzetten. Daarnaast heeft BCP meerwaarde voor de maatschappij. Moerdijk is bijvoorbeeld een sterk bèta gerichte gemeente waar veel technische bedrijven zich huisvesten. Het MZ ziet het daardoor onder andere als maatschappelijke taak om leerlingen goed op te leiden binnen het bèta technisch profiel. Richard vertelt dat dit zijn vruchten afwerpt: ze merken dat leerlingen na hun schooltijd ook daadwerkelijk aan het werk gaan bij deze technische bedrijven in de buurt.

Hoe zie jij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg in combinatie met BCP?
In zijn algemeenheid zie ik dat de ontwikkeling van praktijkgericht onderwijs van grote betekenis is voor de leerling. Het helpt hen bij hun loopbaanoriëntatie en arbeidsmarktidentiteit, bijvoorbeeld doordat ze een breed beeld krijgen van allerlei technologische toepassingen. BCP, met het vak T&T, leent zich bijzonder goed als vak in De Nieuwe Leerweg vanwege de praktijkgerichte component en het levensecht leren. Richard vertelt: “binnen het MZ hebben we sinds 2014 het aanbod T&T. In de opzet van De Nieuwe Leerweg kunnen we dit vak dan ook als vliegwiel gebruiken voor ander passend aanbod. Allerlei scholen die (al langere tijd) T&T aanbieden, trekken samen op in netwerkenverbanden. Uitwisseling en kruisbestuivingen van allerlei concepten, ook ten behoeve van de inrichting van De Nieuwe Leerweg, hebben daar hun oorsprong. Deze onderwijskundige dialoog in een dergelijke professionele leerorganisatie is super waardevol!”

En dan tot slot: wat wil jij jouw BCP-collega’s nog meegeven?
Ik merk dat de leerling echt excelleert op het moment dat hij ziet waar theoretische kennis toegepast wordt. Dan ontstaat er een soort eureka effect: “ik had het niet gedacht, er gaat opeens een wereld voor mij open”. Met BCP kunnen we het effect van verwondering kunnen creëren in ons onderwijsaanbod, en dat vind ik heel bijzonder. Het draagt ook bij aan mijn motto: ik wil het verschil maken voor de leerling! Dus we moeten vooral vasthouden waar we met BCP mee bezig zijn en het praktijkgericht onderwijs blijven verbeteren.