Op reis naar de toekomst!

Steeds meer scholen kiezen ervoor om deel uit te maken van het Bèta Challenge Consortium. Ook jouw school heeft op een zeker moment deze stap gezet. Dat is niet zonder reden. Scholen zien de kracht van het samen creëren, de waarde van het hebben van een community.

De groei van het Beta Challenge Consortium, de komst van de Praktijkgerichte programma’s, de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Leerweg en Curriculum.nu: de ontwikkelingen binnen het onderwijs volgens elkaar in een steeds sneller tempo op.

Samen staan we voor de uitdaging om de gewenste samenwerking binnen het netwerk te ontwikkelen om zo effectief om te gaan met deze veranderende omstandigheden. Met een flexibele, wendbare en slagvaardige houding creëren we samen een klimaat waarin we als scholen en netwerken (beter) in staat zijn ons te bewegen in een steeds veranderende context. 

Deze inspiratiedag biedt ruimte om hier samen uitgebreid op in te gaan. Een belangrijke vraag hierbij is dan ook:

Hoe zorgen we ervoor dat we een lerende organisatie blijven, waarbij we in staat zijn ons netwerksysteem te vernieuwen en te versterken gericht op de toekomst?

Dit is een dag voor schoolleiders, teamleiders, decanen, coördinatoren, docenten, LOB-begeleiders en onderwijsassistenten en partners uit onderwijs en bedrijfsleven.

Facts

Datum: donderdag 19 januari 2023
Locatie: Buitenplaats Doornburgh, Maarssen
Tijd: 13.30uur tot 19.30
Aanmelden: kan tot en met 19 december aanstaande via het antwoordformulier

Wat staat er op het programma?

13.30 – 14.00: Inloop
14.00 – 14.15: Opening door programmadirecteur Coen Pots
14.15 – 14.45: Gastspreker George Parker: Setting the scene
14.45 – 15.15: Gastspreker Marc van der Meer over lerende organisaties
15.30 – 16.30: Eerste ronde inspiratiesessies
16.30 – 16.45: Pauze
16.45 – 17.45: Tweede ronde inspiratiesessies
17.45 – 18.00: Afsluiting door de dagvoorzitter
18.00 – 19.30: Netwerkdiner met informatiemarkt en muziek door Fauve

Dagvoorzitter:

Coen Pots, programmadirecteur

De dag wordt begeleid door de nieuwe BCP-programmadirecteur Coen Pots. Coen is met ingang van 1 december 2022 de nieuwe programmadirecteur. Hij zal tijdens de Inspiratiedag als dagvoorzitter de verbinding maken tussen de verschillende onderdelen.

Met zijn achtergrond past Coen naadloos in het profiel dat het Consortium had opgesteld. Hij heeft de benodigde kwaliteiten en ervaring om het Bèta Challenge Programma verder te brengen op de al ingeslagen weg. De jaarlijkse Inspiratiedag is een mooi moment om live kennis te maken met Coen.

Gastsprekers

George Parker

George Parker is een veelgevraagde spreker/performer, creatief producent van verandering en innovatie en bestselling auteur. Hij deed meer dan 5000 maatwerk LectureShows in ruim 30 landen, waarbij hij inhoud van hoge kwaliteit en aanstekelijk entertainment, mengt. Als producent van verandering begeleidt hij op creatieve wijze teams en organisaties van vage bedoelingen naar gewenste resultaten.

Marc van der Meer

Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar in Tilburg. Zijn leerstoel gaat over het onderwijs en in het bijzonder de arbeidsmarkt van het onderwijs. Hij heeft net een aantal essays afgerond over het lerende systeem. Zo ook de kennisinfrastructuur van het onderwijs.

Hoe zorg je ervoor dat je een lerende organisatie bent, waarbij de organisatie in staat is om te vernieuwen, te versterken gericht op de toekomst? De samenleving vraagt steeds meer nieuwe technologieën, verandering in werkwijze, beroepen van de toekomst, beroepen die verdwijnen en beroepen die dan in de toekomst misschien gaan ontstaan en hoe je daar als onderwijssysteem op moet anticiperen.
Marc vd Meer