Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Inspiratie om bruggen te slaan tussen leren en leven tijdens BCP Inspiratiedag

We zijn trots op onze gastsprekers op de Bèta Challenge Inspiratiedag op 7 april 2022 die met hun persoonlijke verhalen ons inspireren en uitdagen om ook onze eigen bruggen te slaan.

Laurent de Vries 

Voorzitter College van Bestuur Summa College

“Leiders moeten het lef hebben om bruggen tussen leren en leven.”

Laurent de Vries, een eigenzinnige bestuurder met een missie, beschouwt zichzelf als een tikje conservatief. “De essentie van onderwijs is de kunst van het leven onder de knie krijgen; iets willen leren over jezelf en de ander.” Voldoen aan regels, curricula, kwalificatiedossiers is het hoogste goed geworden. Maar als we in het onderwijs de systemen blijven volgen dan worden (jonge) mensen vermorzeld. We moeten zo, stelt Laurent, terug naar de intrinsieke motivatie om het goede te willen doen. Terug naar onderwijs dat menswaardig is. En dat is volgens hem, eigenlijk niet per se zo vernieuwend. Het vraagt wel lef en leiderschap.

Vanuit het perspectief van de bestuurder gaat het om je bewustzijn van je maatschappelijke opdracht en de overtuiging dat iedereen kan groeien als vertrouwen de basis is. Onderwijs kan haar maatschappelijke opdracht alleen maar vervullen in de samenwerking met anderen; anderen in de keten van het onderwijs, anderen in de maatschappij en het bedrijfsleven. Er is nog veel winst te behalen. Leidinggeven is vooruitzien; bruggen slaan betekent dat je elkaar versterkt in het belang van de groei van jonge mensen.

Laurent de Vries kiest hierin als bestuurder zijn eigen weg. Hij bouwt bruggen aan bestuurlijke tafels en in de externe omgeving met bedrijven en instellingen die van betekenis zijn voor het onderwijs aan zijn studenten. Hij springt waar het kan op de barricade om systemen te doorbreken of vormt het hitteschild als ontwikkeling en menselijke maat de ruimte nodig hebben. Maar vooral doet hij dat vanuit zijn filosofie op leiderschap door zich te bewegen in zijn organisatie; tussen studenten, in teams. Voor hem volkomen vanzelfsprekend, voor anderen nog wat ongewoon en dat is eigenlijk gek. Iedere leider kan hiervan leren!

Ernst Ottens

Directeur van Werkplein Ability en initiatiefnemer van Vakland Het Hogeland.

“Leven Lang Leren door te doen.”

Drentsche veenkoloniën, Gronings dialect, jurist en heeft door ervarend leren ontdekt dat het inzetten op ontwikkeling van mensen leidt tot het grootste maatschappelijke rendement.

Regels en geld zijn ondergeschikte instrumenten voor het streven naar een hoger maatschappelijk doel, een maatschappij van noaberschap, naastenliefde en solidariteit, waarin liefde en aandacht de belangrijkste instrumenten zijn.

Vakland stimuleert en faciliteert ontwikkeling voor iedereen! Leven Lang Leren door te doen met Het Hogeland als klaslokaal. Tijdens de Inspiratiedag vertelt Ernst meer over Vakland het Hogeland; een boeiend voorbeeld van samenwerking gericht op het gezamenlijk werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente Het Hogeland behoort tot het aardbevingsgebied en met extra geld zoals het 1000-banenplan en het Nationaal Programma Groningen wordt extra ingezet op het ontwikkelen van mensen. Het 1000-banenplan (nu Kansrijk Opleiden) leidt op tot werken in bouw en techniek in het kader van herstel en versterking in het aardbevingsgebied. Vakland heeft een brede scope en wil alle inwoners van 0 – 100 jaar stimuleren en faciliteren om zich verder te ontwikkelen.

De BCP Inspiratiedag is toegankelijk voor schoolleiders, teamleiders, decanen, coördinatoren, docenten, LOB-begeleiders en onderwijsassistenten van aangesloten BCP-scholen.
Nog niet aangesloten bij het BCP-netwerk en wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer.