Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Onderzoek Bèta Challenge Consortium

Het Bèta Challenge Consortium is een uitzonderlijk innovatieve samenwerking tussen verschillende scholen en besturen. In 2010 is dit initiatief kleinschalig met vier scholen gestart en nu hard gegroeid tot meer dan 40 scholen. We hebben onlangs een verkennend en kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van BCP en hoe die meerwaarde vergroot kan worden.

De aanleiding voor dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is er behoefte aan het ‘meetbaar maken van de meerwaarde van het Bèta Challenge programma’. Ten tweede is de aanleiding voor dit onderzoek dat het na tien jaar een goed moment is te reflecteren op het Bèta Challenge Programma en te evalueren: Waar staan we nu? Wat gaat goed? Wat zijn de uitdagingen? Waar willen we naartoe? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen hebben we in het onderzoek de focus gelegd op het inzichtelijk maken van de beoogde en ervaren meerwaarde en uitdagingen. Hiertoe zijn semigestructureerde interviews uitgevoerd met verschillende schoolleiders en docenten van diverse scholen uit het BCP-netwerk, het programmabureau en de inspectie.

Resultaten uit de interviews hebben inzicht gegeven in enkele belangrijke behoeften en ambities van scholen in relatie tot de doorontwikkeling van het Bèta Challenge netwerk: het netwerk laten evolueren naar een volgende fase van ‘volwassenheid’ waarbij de behoefte aan het verder bevorderen van eigenaarschap van scholen wordt benoemd. Tevens bleek uit de gesprekken met schoolleiders en docenten dat het delen van ervaringen met elkaar en het inspireren van elkaar een belangrijke functie is van het netwerk. Vanuit het Consortium is het doel de regionale netwerken zo veel mogelijk autonoom en zelfredzaam te laten functioneren en ze waar nodig te faciliteren, waarbij de behoeftes vanuit de scholen sturend zijn. De uitdaging is om het netwerk naar een volgende fase van ‘volwassenheid’ te laten evolueren. Wat zich uit in meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid, pro-activiteit en autonomie; zonder hierbij aan de behoeftes van de participerende scholen in de regionale netwerken voorbij te gaan.

Veel scholen zien ook veel meerwaarde in het didactisch pedagogisch model van het Bèta Challenge Programma dat ook in andere profielen toepasbaar is. Tegelijkertijd dient het technologische karakter gewaarborgd te blijven bij de toepassing van het concept binnen niet-technologische profielen.

Dit onderzoek wordt beschouwd als basis voor een breder onderzoek. Voor het Consortium is het een goede aanleiding om het gesprek te voeren binnen de netwerken over de toekomst en toekomstbestendigheid van het Consortium.

Inspiratie voor onderwijs op afstand