Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Schooljaar 2022-2023: De kracht van onze samenwerking

Traditiegetrouw beginnen we het schooljaar met een inspirerende inleiding op onze site. Maar soms heb je het gevoel dat je alles al hebt gezegd of je vraagt je telkens af wat het nieuwe jaar ons zal brengen? We hebben natuurlijk plannen gemaakt en goede voornemens in gedachten. Daarmee lijken we weer in normaal vaarwater te zijn gekomen. Toch willen we kort stilstaan bij de meerwaarde van onze samenwerking, wat niet gewoon vanzelfsprekend is.

De kracht van onze samenwerking

Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan scholen en leerlingen en zorgt voor inspirerende omgeving. Het geeft scholen de gelegenheid om uitgebreid te experimenteren met alle mogelijke variaties van het onderwijs. Het is een bijzonder vruchtbaar podium gebleken waarin over de volle breedte ontwikkeld en uitgebouwd kan worden. Met de komst van T&T is BCP niet meer weg te denken. We staan nu voor de uitdaging het programma te verankeren in alle netwerken. De plannen voor de komende jaren liggen er en zijn ambitieus: voortbouwend op de verworvenheden van het BCP willen wij onze kwaliteitscyclus verder ontwikkelen passend bij onze waarderende filosofie: het vertrouwen geven aan scholen,  die over de grenzen kunnen kijken, om tot prestaties te komen waar ze niet van durfden te dromen.

De scholen hebben elkaar nodig om het hoofd te bieden aan belangrijke onderwijsvraagstukken. Deze wederzijdse afhankelijkheid vraagt om een aanpak die uitgaat van bundeling en versterking van krachten. In onze netwerken bundelen scholen hun krachten met als gemeenschappelijk doel het versterken van het innoverend vermogen en de kwaliteit van het onderwijs. Het deelnemen aan de netwerken blijft uitdagend. We zien een groeiende behoefte aan handvatten die helpen bij het verder en gerichter ontwikkelen hiervan. Dat roept bij ons de vraag op: succesvol samenwerken, wat vraagt dat van de scholen?

BCP - Opdrachten