Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Succesvolle online BCP Consortiumbijeenkomst

Op donderdag 12 november vond de jaarlijkse Consortiumbijeenkomst plaats met als thema centralisatie/decentralisatie van netwerkorganisaties. Vanwege coronamaatregelen ontvingen we de deelnemers online.


Na inleidende woorden van Raymond van Velthoven, bestuursvoorzitter BCP, gaf Menno Lanting een lezing over de zin en onzin van netwerkorganisaties. Menno vertelde over succes- en faalfactoren van samenwerken binnen netwerken en het verschil tussen traditionele en hybride (netwerk)organisaties. Hij benadrukte in zijn betoog dat transparantie een belangrijke voorwaarde is voor een volwassen netwerk. Zijn presentatie vind je via deze link: BCP Consortiumbijeenkomst – presentatie Menno Lanting.

 

Vervolgens hebben de panelleden Henk Biemans, Babs van Sleeuwen, Leon de Rond en Marijn Meijer, vanuit hun expertise en dagelijkse praktijk hun visie gegeven op dit thema. Dat leverde een mooie dialoog op onder leiding van Evelien Ketelaar (programmanbureau BCP). Uit de reacties en de vragen vanuit het online publiek en de afsluitende woorden van Raymond van Velthoven werd duidelijk dat we nog lang niet uitgesproken zijn over dit thema. Een van de online deelnemers schreef: ”Veel te snel voorbij. Ik heb nog wel 16 prangende vragen”.


Het thema centralisatie/decentralisatie staat de komende tijd hoog op de agenda van de regionale BCP-netwerken. We bedanken Menno Lanting, de panelleden en alle betrokken ‘kijkers’ thuis hartelijk voor hun bijdrage!


Bekijk de compilatie van de bijeenkomst hieronder. De gehele bijeenkomst kun je terugkijken via deze 
link.