Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Terugblik BCP Consortiumbijeenkomst 2021

Donderdag 8 april 2021 vond de jaarlijkse Consortiumdag plaats. In een prachtige setting werden onze leden en relaties online getrakteerd op een inspirerende dag die voor ons werd ingekleurd door niemand minder dan Hanneke Taat. Hanneke deed uit de doeken hoe je de kracht van ‘waarderend onderzoeken’ kunt inzetten om vanuit sterktes en positieve energie een gedeelde en gewenste verandering kunt bewerkstelligen. Zij richtte zich specifiek op het idee dat een positieve aanpak ook positieve energie genereert. “Mensen voelen zich beter en er ontstaat meer verbinding en meer plezier”.

Bekijk hieronder de gehele presentatie van Hanneke Taat en laat je inspireren.

Na de presentatie volgde de paneldiscussie onder leiding van Evelien Ketelaar en Hamid Ait Oumghar met deskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven. Daar gingen we in op het borgen van kwaliteit en wat daarvoor nodig is vanuit ‘waarderend perspectief’. Wanneer iets niet goed gaat, kun je dat afstraffen, maar een waarderende aanpak is veel effectiever. Stel de vraag hoe het komt dat het zo vaak goed gaat. Welke lessen zijn daaruit te trekken? Waarom zijn de docenten daarvoor gemotiveerd? Richt je op datgene wat goed gaat. Het is gemakkelijker om te kijken hoe fouten ontstaan en samen te kijken hoe ze te verminderen zijn. De focus op controle is ook vaak een bron van ergernis.

Na de lunchpauze kregen de virtuele bezoekers in break-outrooms de gelegenheid om de opgedane inzichten met elkaar door te nemen. Het geloof in de eigen ambitie en het toekomstbeeld zorgt voor een creatieve kracht en een grotere kans dat er succesvolle veranderingen gerealiseerd worden. Mooi om te zien dat de leden de toegankelijke en interpersoonlijke benadering van het Consortium (h)erkennen. “We werken al volgens het waarderende principe”, is een van de veelgehoorde uitspraken.

Kortom, een inspirerende dag die ons uitdaagt om anders tegen verandervraagstukken aan te kijken en terug te gaan naar de essentie: het goede gesprek. De combinatie van een webinar, een gevarieerd gezelschap aan de discussietafel en groepsdiscussie in de break-outrooms resulteerden weer in een geslaagde bijeenkomst waar we met veel trots op terugkijken.