Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Terugblik Inspiratiedag 19 januari 2023

Donderdag 19 januari was het zover: dé live Inspiratiedag van het Bèta Challenge Consortium. Het thema was dit jaar “De kracht van netwerk- en communityvorming”. Mede dankzij de keynotesprekers, trainers, partners uit het onderwijs en bedrijfsleven, ervaringsdeskundigen en met een bomvol en afwisselend programma kwamen de deelnemers niets tekort.

We startten de dag met een welkomstwoord van Coen Pots, dagvoorzitter en tevens programmadirecteur van BCP. Coen deelde als kersverse programmadirecteur in zijn inleiding zijn visie op het Bèta Challenge Programma en de samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven. De eerst spreker was George Parker, illusionist/performer en spreker. Interactief en met humor zette hij de deelnemers aan het denken en liet hen vanuit verschillende perspectieven kijken naar de werkelijkheid. Hij wist iedereen met zijn smakelijke stijl te pakken en op een mooie manier de verbinding te maken met het thema van de dag. Vervolgens was het de beurt aan Margot Felix die op bezielende wijze een inspirerende voorbeeld uit de praktijk presenteerde. CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs) initieert ontmoetingen en stimuleert communityvorming. Op deze manier verbetert het VISTA College de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Tot slot was het de beurt aan Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Marc benadrukt het stimuleren van wendbaar handelen en het toepassen van het socio-technisch ontwikkelingsmodel waarin docenten hun capaciteiten kunnen ontwikkelen. “Capabilities op de werkplek”, zoals Marc dat mooi noemt.

Bij de plenaire sessie hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om het licentiebord aan het Willem de Zwijger College uit te reiken. De school heeft het voorbereidende jaar met goed gevolg afgerond en laten zien dat het Bèta Challenge Programma onderdeel is van het onderwijscurriculum op het Willen de Zwijger College.

Na de plenaire sessie was het tijd voor de workshops. Hier was veel belangstelling voor. Een aantal highlights:

Van Bedrijf tot Opdracht
De samenwerking met het bedrijfsleven is altijd een mooie uitdaging voor scholen. Voor het ontwikkelen van praktijkopdrachten met die bedrijven is het vaak lastig om te bedenken wat voor vraagstukken van het bedrijf geschikt kunnen zijn voor leerlingen en hoe je daar een project van maakt. Hiervoor heeft Bedrijf in de Klas een toolbox ontwikkeld, met overzichtelijke stappen en activerende werkvormen die het voor jou als coach/docent/begeleider makkelijker maken om een prettig project te ontwerpen. Stap voor stap namen Martha en Anouk de deelnemers mee door de toolbox. Een mooie invulling om makkelijker en dus sneller projecten te kunnen ontwerpen met bedrijfsactiviteiten. Alle deelnemende scholen aan de workshop hebben gratis zo’n toolbox bemachtigd. Alle deelnemers aan de inspiratiedag kunnen nog tot 19 februari met BCP-korting een toolbox kopen. Neem hiervoor contact op met Bedrijf in de Klas via info@bedrijfindeklas.nl.

De Nieuwe Leerweg
De belangstelling voor deelname aan deze workshop was groot. Veel scholen zijn natuurlijk op zoek naar praktijkvoorbeelden en -ervaringen om richting en invulling te geven aan het Praktijkgerichte Programma (PGP). Duidelijk is dat een aantal aspecten voor zowel beleid als uitvoering op dit moment niet duidelijk is. Bijvoorbeeld de aansluiting met de profielen van het havo, het aantal examenvakken, en alles rondom bevoegdheden van docenten die lesgeven binnen de praktijkgerichte programma’s. Geconcludeerd wordt dat BCP-scholen op dit moment het beste kunnen voortbouwen op bestaande werkwijzen binnen het Consortium.

De invoering van de Nieuwe Leerweg is momenteel onduidelijk, omdat het over de algehele uitwerking van de brede en integrale vernieuwing van het vmbo gaat. Daar is meer tijd voor nodig omdat het een wijziging is in het onderwijsstelsel.

Portfolio/LOB
Wat het belang van LOB en het portfolio is, is een terugkerende vraag van veel BCP-leden. Deze workshop liet zien dat portfolio en LOB instrumenten zijn en tegelijkertijd een werkwijze vormen om de ontwikkeling van de leerlingen zichtbaar te maken. Ook dat het werken met portfolio veel mogelijkheden biedt. Op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden heeft ’t Rijks getoond hoe portfolio en LOB verankerd kunnen zijn in het curriculum en aansluiten bij de actualiteiten en de wensen van het onderwijs.

Rondetafelgesprekken
In de rondetafelgesprekken, onder leiding van Marc van der Meer, is de rol van de schoolleider en docent, waar het gaat om de ontwikkeling van BCP, uitvoerig aan bod geweest. Zij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke de positionering van BCP. De dagelijkse BCP-praktijk vraagt van zowel de schoolleider als docent meer aandacht voor de relaties en contacten met bedrijven en andere partners. Ze kunnen niet meer alleen intern georiënteerd zijn. BCP vereist externe gerichtheid.

Wij kijken terug op een inspirerende en energieke dag en hopen dat we iedereen een aantal nieuwe en verrassende ideeën mee hebben gegeven. Mooi om weer met zovelen met elkaar te zijn en uit te kunnen wisselen. De enthousiaste reacties op deze dag zijn voor ons een teken dat de Inspiratiedag is geslaagd. Wij pakken het aankomend jaar dan ook weer op.

Heb je de dag door omstandigheden moeten missen of wil je de presentaties graag terugzien? Deze kun je in de bibliotheek van BCP terugvinden. Tevens vind je daar een sfeerimpressie van de dag. Je hebt toegang tot de bibliotheek met jouw persoonlijke inloggegevens.