Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Terugkoppeling raadpleging scholen/netwerken

Onlangs hebben we onder alle netwerkscholen een vragenlijst uitgezet om inzicht te krijgen in hoe scholen en netwerken denken over een aantal (deel)thema’s m.b.t. (de)centralisatie. We hebben helaas weinig reacties ontvangen en gezien de lage respons kunnen we geen breed geldende conclusies trekken.

Wat we wel in vrijwel alle (beperkte) reacties terugzien, is dat de netwerken en scholen de wens hebben uitgesproken om meer inhoud te geven aan de netwerkbijeenkomsten en dus de bijeenkomsten vraaggestuurd in te vullen, gericht op inspiratie, kennisdeling en met elkaar oplossen van complexe vraagstukken. Dat vraagt om een sterke wederzijdse afhankelijkheid, aangezien sommige scholen binnen hetzelfde netwerk verder zijn in hun ontwikkeling. Scholen geven ook aan dat ze resultaten willen zien van hun netwerkinspanning. Er moet sprake zijn van een balans tussen wat scholen komen halen en wat ze komen brengen.

Daarnaast dient, voor de herkenbaarheid van Bèta Challenge Programma, het Consortium zichtbaarder te zijn.

Wat betreft de verhouding centraal/decentraal zijn er vanuit de gegeven reacties geen eenduidige opvattingen te zien, behalve dat de ondersteunde diensten, die scholen en netwerken kunnen ontzorgen, centraal geregeld moeten worden. Het gaat volgens enkele scholen om de juiste balans van wat centraal moet en decentraal kan.

Tot slot willen we de scholen bedanken voor hun bijdrage aan deze discussie. We zullen ons natuurlijk blijven ontwikkelen naar de optimale vorm van netwerkorganisatie, die het meeste recht doet aan de verschillen tussen de netwerken/scholen en het beste past bij de ambitie van het Consortium.

BCP-Afbeelding-3