Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Tweemaal de aanmoedigingsprijs uitgereikt voor finaleteams Innovatiewedstrijd

Ook dit cursusjaar hebben verschillende leerlingenteams van Bèta Challenge scholen deelgenomen aan de Innovatiewedstrijd van Bouwend Nederland. Een wedstrijd voor BCP-leerlingen van mavo 3 die tot stand komt in een samenwerking tussen het Bèta Challenge Consortium en Branchevereniging Bouwend Nederland. Helaas kon vanwege corona het finale event niet plaatsvinden zoals gepland. Gelukkig hebben alle leerlingenteams de schoolcompetitie wel kunnen afronden.

Dit jaar losten de leerlingen een flinke puzzel op rondom het vraagstuk over de Van Brienenoordbrug: “Hoe laat je het verkeer zo min mogelijk hinder ondervinden terwijl een van de drukste bruggen van Nederland vervangen wordt?”  Een pittige wedstrijdopdracht waarbij rekening gehouden moest worden met verschillende aspecten als gebruikers, veiligheid, overlast en materiaalgebruik.

Van de finaleteams die in de gelegenheid waren hun uitwerking en (digitale) pitch in te zenden is een en ander voorgelegd aan en beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit onderwijs- en bedrijvenpartners. De inzendingen kwamen in aanmerking voor de ‘aanmoedigingsprijs’ van Bouwend Nederland & Bèta Challenge. Er zijn maar liefst twee aanmoedigingsprijzen uitgereikt. Een aan het team van Markland College Zevenbergen en een prijs aan het Lodewijk College Terneuzen

De jury was zeer positief over de manier waarop deze teams de wedstrijdopdracht hebben aangepakt en afgerond. De jury zag dat de oplossingen van de twee teams verschilden, maar dat zij zowel inhoudelijk als procesmatig aan elkaar gewaagd waren. Het oordeel luidde dan ook:

“Beide teams zijn creatief omgegaan met de mogelijkheden die de omgeving biedt of die binnen het vakgebied voorhanden zijn. Het is de leerlingen gelukt om in een schoolomgeving de beroepspraktijk zowel inhoudelijk als in manier van werken te benaderen. Het levert een ervaring op waarop gereflecteerd kan worden met het oog op opleidings- en beroepskeuze, een belangrijke peiler in het Bèta Challenge Programma”.

Mooi om de wedstrijd ook in deze tijd goed te kunnen afsluiten en daarmee recht te doen aan het enthousiasme en de inspanningen van de leerlingen en hun begeleiders.

Namens Bouwend Nederland en het Bèta Challenge Consortium feliciteren wij Sander, Joep, Quentin, Timo en begeleidend docent Marieke van het Markland College Zevenbergen en Lucas, Xander, Taco en begeleidend docent Bas van het Lodewijk College Terneuzen van harte met deze mooie prijs!

Nieuwe wedstrijden

Ook in het schooljaar 2021-2022 organiseren Bouwend Nederland en het Bèta Challenge Consortium weer een nieuwe wedstrijd en finaledag voor alle Bèta Challenge leerlingen in mavo 3.

Het thema is bekend: “3D beton printen in de bouw”. Wil je als school meedoen met jouw leerlingen? Leuk! Binnenkort ontvangen alle BCP-scholen informatie over de opdracht en lees je hoe je je kunt aanmelden. Noteer dan ook alvast de datum van de finaledag in je agenda: 14 april 2022.