Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Van controleren naar co-creëren

Terugblik schooljaar 2021-2022 door Anne Leijenaar en Erwin van Dijk.

We beginnen met een feestelijk gevoel aan onze bijdrage voor de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Er viel weer wat te vieren en ook komend schooljaar zal dat het geval zijn. Maar we krijgen geen woord uit onze vingers. Hoe meer we ons best doen om de juiste woorden te vinden, hoe meer we vastlopen. We herinneren ons de wijze les van Wilma Brinkman, die ze tijdens de training in waarderend onderzoeken met het programmaondersteuningsbureau deelde. “Verwacht niets, waardeer alles”. We verwachten op dit moment blijkbaar te veel van onszelf. We worden er ongemakkelijk van dat juist nu, terwijl we normaal gesproken weinig moeite hebben om ons uit te drukken, vastlopen. We zijn de controle even kwijt. “Verwacht niets, waardeer alles, ook het ongemak van het eventjes niet te weten of te kunnen…” 

Het verdragen en verduren, waar we tijdens de corona-crisis maar al te vaak mee te maken hadden, kan namelijk een positief proces zijn, waarin de creativiteit weer de ruimte krijgt. Verdragen, verduren, afstand nemen, een rustmoment pakken en waarderen wat er wel goed gaat. Van daaruit kun je antwoorden op complexe vragen vinden en tot nieuwe co-creaties komen. Een beweging van controleren naar co-creëren.

Deze beweging hebben we in het huidige schooljaar verder ingezet door de methodiek van waarderend onderzoeken in de kwaliteitszorgsystematiek te implementeren. Er staan meerdere handvaten en richtlijnen klaar om de kwaliteitszorg in de praktijk zo in te richten dat we vanuit vertrouwen en gedeeld eigenaarschap het Bèta Challenge Programma door ontwikkelen.

Gezamenlijk, dus met scholen, netwerken, programmaondersteuningsbureau en externe partners, op basis van gelijkwaardigheid. Visitaties moeten zodoende een viering worden van dat wat al erg goed gaat binnen een school en een netwerk, met gepaste aandacht voor de ontwikkelpunten die uit een visitatie naar voren komen.

Op onze inspiratiedag werden we geadviseerd om de controle nog meer los te laten dan we al deden. Laurent de Vries (voorzitter college van bestuur van het Summa College) verzorgde een inspirerende start van de dag. Zijn pleidooi voor soms burgerlijke ongehoorzaamheid blonk uit in mooie one-liners: “De kwaliteit van het onderwijs wordt niet in Den Haag bepaald maar in de interactie tussen docent en leerling”. Een wijze les die we hebben meegenomen, niet alleen in het hernieuwen van de kwaliteitszorg, maar bijvoorbeeld ook in het onderzoek dat we opzetten naar de meerwaarde van Bèta Challenge; welke Bèta Challenge specifieke vaardigheden, kennis en ervaringen nemen BCP-leerlingen mee naar vervolgopleidingen en het arbeidsveld? Ook het tot stand brengen van een digitaal leerlingportfolio dat een leven lang mee gaat is een ontwikkeling die we, gevoed vanuit en in samenwerking met de BCP-scholen en in co-creatie met externe partners, in het komend schooljaar verder vorm gaan geven.

“Geluk is besmettelijker dan corona, maar komt in geen onderwijsprogramma terug” was een andere onliner van Laurent de Vries. Wij kunnen alvast verklappen dat het conceptexamenprogramma van het Praktijkgericht programma Technologie en Toepassing ons steeds gelukkiger stemt. Het lijkt er op dat leerlingen meer keuzevrijheid krijgen dan in eerdere versies van het examenprogramma was opgenomen, met daarbij meer ruimte om praktisch aan de slag te kunnen. Dat doet het BCP eer aan en op die manier mogen we er trots op zijn dat ons programma als blauwdruk dient voor de totstandkoming van de Nieuwe Leerweg. Een ontwikkeling die we komend schooljaar niet alleen blijven volgen, maar als gewaardeerd partner van OCW en SLO ook blijven voeden.

Tot slot staan wij zelf ook altijd op voor input. Als u suggesties of ideeën heeft om Bèta Challenge van nieuwe impulsen te voorzien, dan horen we dat heel graag! Contact met ons opnemen mag altijd.

Anne Leijenaar, bestuursvoorzitter Bèta Challenge (aleijenaar@cvo-zwfryslan.nl) en Erwin van Dijk, programmadirecteur Bèta Challenge (directeurbcp@pesant.nl)