Nieuws

“Quote”

BCP-school-16

Wie doet er mee aan de nieuwe Praktijkroute havo-educatie?

SLO is op zoek naar scholen met ambitieuze havisten die dit concept-examenprogramma komend schooljaar willen beproeven!

Het schoolexamenvak Praktijkroute havo-Educatie (120 SLU) is ontwikkeld voor havisten. In de praktijkroute krijgen havisten in de bovenbouw (klas 4 en klas 5) de gelegenheid om zich te oriënteren op het beroep van leraar en het werkveld educatie. Leerlingen doen praktijkervaring op door bijvoorbeeld door zelf eens in de huid te kruipen van de groepsleerkracht, (sport)trainer, educatief uitgever of schoolleider. De leerlingen gaan buiten het eigen leslokaal op onderzoek, zelf actief aan de slag op bijvoorbeeld een school, in een museum of bij de scouting en combineren dat met kennis op het gebied van onder meer didactiek en pedagogiek.

Alle opgedane vakinhoudelijke kennis en ervaringen helpen de leerling om (verder) te reflecteren op eigen interesses, kwaliteiten en talentontwikkeling en geven richting bij studiekeuze naar het hbo. Dit vak biedt daarnaast ruimte aan ontwikkeling van meer generieke vaardigheden die bij alle vervolgstudies gewenst en betekenisvol zijn, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerken, presenteren, onderzoeken en analyseren.

Aanmeldprocedure

Heb je belangstelling om komend schooljaar met dit concept-examenprogramma aan de slag te gaan, schrijf je dan direct in..

Voor meer informatie meld je je aan bij p.marsman@slo.nl voor een van de digitale informatiesessies op:

  • dinsdag 7 maart (15.30 – 16.30 uur).