Bèta Challenge Programma2018-09-17T10:10:02+00:00

Bèta Challenge

EVENTS 2018-2019

Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. De bijeenkomst is bij uitstek het moment waarop we met elkaar kennismaken en ervaringen en expertise kunnen uitwisselen.

Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 14 september.

Tijd: 10.30 tot 15.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg Utrecht
Kosten: €165,- pp inclusief lunch en materiaalkosten

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:
MEER INFO…
Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten.

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…
Het Beta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven? Je wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners.

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…
In deze training staat een aantal coachende gesprekstechnieken centraal. Je leert hoe je resultaatgericht kunt coachen, hoe je de leerling helpt zijn eigen antwoorden te laten vinden. Tijdens de training zul je je ook bewuster worden van je gedrag, je overtuigingen, je (onbewuste) vooroordelen en welk effect dit heeft op het coachresultaat.

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…
Het doel van de training is docenten scholen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken volgens de methodiek van Marinka Kuijpers. In deze training worden praktische vaardigheden en theoretische achtergronden aangereikt waarmee docenten beter toegerust raken om hun LOB-verantwoordelijkheid vorm te geven.

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…
Een belangrijk onderdeel binnen het opdracht gestuurde onderwijs van Bèta Challenge is de beoordeling. Een onderwerp waar docenten nog weleens zoekende zijn. In deze training formuleren we een antwoord op vragen als: Hoe verhouden het product en het proces zich tot elkaar en wat betekent dat voor de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging?

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…
Deze training is geschikt voor docenten die eerder de training coachend begeleiden hebben gevolgd en hun coachvaardigheden verder willen doorontwikkelen. Na de training heb je meer inzicht in hoe groepen zich ontwikkelen en welke interventies je kunt toepassen. Praktijkoefeningen, afgewisseld met korte mini-colleges over methodieken die je meteen in de praktijk kunt toepassen.

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…

Eduscrum biedt docenten en leerlingen mogelijkheden om in het onderwijsprogramma van Bèta Challenge complexe, uitdagende problemen te adresseren en tegelijkertijd op een productieve wijze leerdoelen van de hoogst mogelijke waarde na te streven. Na deze sessie heb je een beter beeld hoe EduScrum binnen het Bèta Challenge onderwijs kan helpen en ben je in staat het raamwerk ook aan anderen uit te leggen.

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:
MEER INFO…
In deze verdiepende LOB-training, staat de loopbaandialoog centraal staat. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de theorie en vaardigheden, rondom loopbaanbegeleiding, die de docent nodig heeft om loopbaanreflectiegesprekken te voeren die de leerling ondersteunen zelf loopbaankeuzes te maken.

Aanmelden voor deze trainingsdagen kan tot 12 oktober

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…
Ervaringen uit de dagelijkse praktijk vormen de basis voor deze verdiepingssessie. Tijdens de training maak je kennis met nieuwe werkvormen die jou helpen met eduScrum in de klas. Samen met collega’s bespreek je de mogelijke knelpunten van het scrummen in de klas en ontdek je nieuwe oplossingen. Na deze verdiepingssessie ben je in staat om EduScrum nog beter, makkelijker en leuker toe te passen in jouw klas.

Aanmelden voor deze training kan tot 12 oktober.

Bekijk het Bèta Challenge Trainings programma en schrijf je daar direct in:

 

MEER INFO…