Bèta Challenge

EVENTS 2019-2020

Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten.

Voor meer info over Bèta Challenge en deze training kunt uw contact opnemen via info@betachallenge.nl

Het Bèta Challenge programma vraagt van docent en leerling om contacten te leggen met het MBO en het bedrijfsleven. Leer kijken door 2 kokers, die van de leerling/school en die van het bedrijfsleven. Waar liggen de kansen en mogelijkheden tot mooie samenwerkingen?

Voor meer info over Bèta Challenge en deze training kunt uw contact opnemen via info@betachallenge.nl

In deze training staat een aantal coachende gesprekstechnieken centraal. Je leert hoe je resultaatgericht kunt coachen, hoe je de leerling helpt zijn eigen antwoorden te vinden. Tijdens de training zul je je ook bewuster worden van je gedrag, je overtuigingen, je (onbewuste) vooroordelen en welk effect dit heeft op het coachresultaat.

Voor meer info over Bèta Challenge en deze training kunt uw contact opnemen via info@betachallenge.nl

Een belangrijk onderdeel binnen het Bèta Challenge onderwijs is de beoordeling. In deze training formuleren we een antwoord op vragen als: Hoe verhouden het product en het proces zich tot elkaar en wat betekent dat voor de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging?

Voor meer info over Bèta Challenge en deze training kunt uw contact opnemen via info@betachallenge.nl

Het doel van de basistraining loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van begeleider – van leerlingen die zich op technologie en toepassing oriënteren. Het voeren van loopbaanreflectiegesprekken (met de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers) staat hierbij centraal.

Voor meer info over Bèta Challenge en deze training kunt uw contact opnemen via info@betachallenge.nl

Het doel van de verdiepende training loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is docenten te trainen in hun rol van ontwerper – van een loopbaangerichte leeromgeving. Het verbeteren en verankeren van LOB op de eigen school staat hierbij centraal.

Voor meer info over Bèta Challenge en deze training kunt uw contact opnemen via info@betachallenge.nl

Het programma van de Bèta Challenge Inspiratiedag 2020 staat in het teken van uitwisseling, inspiratie en motivatie! Rolf Hut zal de dag openen met een inspirerend verhaal over zijn werk. “Je kunt leren door dingen te maken.” Vervolgens staan er interessante en uitdagende workshops op het programma. We sluiten de dag samen af met een inspiratiemarkt en een Walking Dinner.