Bèta Challenge Programma 2018-05-17T14:46:26+00:00

Bèta Challenge

EVENTS 2017-2018

Het scholingsprogramma 2017-2018 bestaat uit een verplicht basisaanbod van 7 trainingen waarvan drie trainingen op docentniveau en vier trainingen op teamniveau. Daarnaast is er een verdiepend c.q. aanvullend programma. Het scholingsprogramma is verdeeld over drie momenten in het cursusjaar te weten; september en november 2017 en maart 2018.

MEER INFO…
Op 18 januari aanstaande vindt voor de vierde maal de jaarlijkse BCP Docentendag plaats. Deze dag -voor en door BCP docenten- staat in het teken van uitwisseling, inspiratie en motivatie. Coördinatoren, docenten, decanen en onderwijsondersteuners van 32 scholen ontmoeten elkaar in een informele sfeer. Op het programma staan onder andere diverse miniworkshops, een inspiratiemarkt en een optreden van special guest Danny Mekic!

BCP docenten ontvangen hiervoor een uitnodiging. Aanmelden t/m 15 december!

MEER INFO…
Op 29 november organiseert Techniekonderwijs Zuid-Limburg een kennisdelingsbijeenkomst voor al haar partners. De bijeenkomst is met name gericht op po, vo en mbo. Programmadirecteur van het Bèta Challenge consortium Henk Biemans is deze middag keynote speaker

MEER INFO…
Op 23 november organiseert de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) een kennisdelingsbijeenkomst voor haar leden. Schooldirecteuren van vijftien vo-scholen uit de regio komen deze middag bij elkaar om kennis en informatie uit te wisselen over D&P en het Bèta Challenge programma.

MEER INFO…
Het scholingsprogramma 2017-2018 bestaat uit een verplicht basisaanbod van 7 trainingen waarvan drie trainingen op docentniveau en vier trainingen op teamniveau. Daarnaast is er een verdiepend c.q. aanvullend programma. Het scholingsprogramma is verdeeld over drie momenten in het cursusjaar te weten; september en november 2017 en maart 2018.

MEER INFO…

Tijdens deze bijeenkomst maken de scholen kennis met het consortium Bèta Challenge, het projectbureau en wijze waarop de consortiumscholen met elkaar uitvoering geven aan het BCP gedachtengoed. De bijeenkomst is bij uitstek het moment waarop we met elkaar onze eerste gedachten, ervaringen en expertise kunnen uitwisselen over bovenstaande onderwerpen.

MEER INFO…