Bèta Challenge Programma2019-01-22T08:42:39+00:00

Bèta Challenge

EVENTS 2019-2020

Deze training is een kennismaking met het consortium BCP, het programmabureau en de onderwijskundige uitgangspunten van het Bèta Challenge programma. De bijeenkomst is bij uitstek het moment waarop we met elkaar kennismaken en ervaringen en expertise kunnen uitwisselen.

Aanmelden voor deze training kan tot 5 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…

Tijdens de verdiepingstraining wordt doorgegaan op het ontwikkelen van jouw coachvaardigheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij persoonlijke thema’s en leerdoelen. Praktijkoefeningen, afgewisseld met korte mini-colleges over methodieken die je meteen in de praktijk kunt toepassen.

Aanmelden voor deze training kan tot 28 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…

Hoe zorg je ervoor dat een projectopdracht leidt tot een concreet resultaat bij leerlingen? Wat motiveert hen? Deze vragen en de concrete vertaalslag daarvan staan centraal in deze training begeleid schrijven van projectopdrachten.

Aanmelden voor deze training kan tot 28 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…

Een belangrijk onderdeel binnen het opdracht gestuurde onderwijs van Bèta Challenge is de beoordeling. Een onderwerp waar docenten nog weleens zoekende zijn. In deze training formuleren we een antwoord op vragen als: Hoe verhouden het product en het proces zich tot elkaar en wat betekent dat voor de beoordeling? Op welke manieren kun je beoordelen en hoe kom je tot een passende weging?

Aanmelden voor deze training kan tot 28 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…
Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de theorie en vaardigheden, rondom loopbaanbegeleiding, die de docent nodig heeft om loopbaanreflectiegesprekken te voeren die de leerling ondersteunen zelf loopbaankeuzes te maken.

Aanmelden voor deze training kan tot 28 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…
In deze training worden enkele scenario’s geschetst op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de rol van visitator en hoe je elkaars kritische sparringpartner kunt zijn binnen een collegiale setting (netwerk).

Aanmelden voor deze training kan tot 28 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…

Hoe presenteer ik me als Bèta Challenge docent richting het regionale bedrijfsleven? Hoe coach en begeleid je als docent de leerlingen in het (zelfstandig) contact leggen met bedrijven? Je wordt getraind in het benoemen van jouw (jij & school) toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven en samenwerkingspartners.

Aanmelden voor deze training kan tot 28 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…

Tijdens deze sessie leer je EduScrum nog beter toe te passen met het BCP-programma.

Aanmelden voor deze training kan tot 28 februari.

Meer info over deze training vind je op de deze pagina:
MEER INFO…

Experimenteerruimte T&T uitgebreid

February 14th, 2019|0 Comments

OCW heeft aangekondigd de experimenteerruimte voor het examenprogramma T&T uit te breiden met ingang van het volgende schooljaar. Voor BCP scholen is deze extra ruimte van belang. Scholen die willen deelnemen moeten aan een aantal [...]