Binnen de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. De middelen worden ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs om de instroom in Bèta technisch onderwijs en beroepen te bevorderen.

Inmiddels vormen zich diverse regionale initiatieven in de keten tussen onderwijs en bedrijfsleven om het Sterk Techniekonderwijs vorm te geven en te ontwikkelen. De subsidieaanvraag met daarin het activiteitenplan voor de periode 2020-2023 moet op 1 april zijn ingediend.

In veel landelijke regio’s schreeuwt de arbeidsmarkt om goede technische vakmensen. In het bijzonder ook vakmensen die gekwalificeerd zijn op mbo niveau 4. Voor scholen met TL en GL afdelingen is het dan ook uitermate belangrijk om in deze regionale samenwerking te participeren. Veel van de Bèta Challenge scholen nemen die verantwoordelijkheid, het consortium BCP vindt dat een goede zaak.

Bèta Challenge scholen voorbeeldfunctie in de regionale keten
Wij zijn ervan overtuigd dat Bèta Challenge scholen een grote toegevoegde waarde kunnen hebben in het tot stand brengen van goede samenwerking in de regio. Allereerst is het de kwaliteit van BCP scholen dat zij inmiddels ruime ervaring hebben in het samenwerken met mbo’s en het bedrijfsleven. Deze bestaande samenwerking kan de basis vormen voor de regionale keten voor Sterk Techniekonderwijs. Ten tweede is Bèta Challenge gericht op het ontwerpen van onderwijs dat dicht staat bij de actualiteit van de regionale arbeidsmarkt. Dat samen ontwerpen is een belangrijk uitgangspunt van deze subsidieregeling. Andere partners in een regio kunnen van deze ervaringen leren. Tenslotte slagen we er uitstekend in om in het Bèta Challenge Programma te laten zien wat de meerwaarde is voor de leerlingen. Dat laatste is ook de opdracht die wij onszelf voorhouden: laten zien dat de beroepsroute een sterk alternatief is voor de leerling die gebaat is bij praktisch en competentiegericht onderwijs.

Behoefte om te sparren?
We kunnen ons voorstellen dat je in de eigen regio aan de gesprekstafel zit en vragen hebt over op welke manier je dit het beste kunt aanpakken. Heb je behoefte om te sparren over dit onderwerp en kunnen we meedenken over de invulling van de rol van jouw school binnen de subsidieaanvraag of het uitrollen van de activiteiten die hierbij horen? Het programmabureau BCP kan hierover met je meedenken. We nodigen je uit om daarover contact op te nemen met je netwerkcoach.

Op Sterktechniekonderwijs.nl vind je meer informatie over de subsidieregeling.