De kansen en uitdagingen van netwerksamenwerking

Op 5 april 2018 kwamen schoolleiders van drieëndertig Bèta Challenge scholen en diverse partnerorganisaties van het consortium vanuit het hele land samen voor de jaarlijkse BCP-consortiumbijeenkomst. De interactieve dag stond in het teken van netwerksamenwerking. Naast de schoolleiders en partnerorganisaties waren ook een aantal externe deskundigen en gastsprekers uitgenodigd om kennis te delen, te [...]

De kansen en uitdagingen van netwerksamenwerking2018-06-07T11:48:28+00:00

Van pioniersfunctie naar een koersvaste toekomst

Op 6 april jongstleden vond de vierde landelijke consortiumbijeenkomst plaats van het samenwerkingsverband Bèta Challenge. Schoolleiders en stuurgroepleden van alle Bèta Challenge scholen komen samen met hun partners uit onderwijs (mbo / hbo), overheid en bedrijfsleven jaarlijks bijeen om te spreken over strategische thema’s rondom (technologisch) onderwijs en arbeidsmarkt en de rol die het samenwerkingsverband [...]

Van pioniersfunctie naar een koersvaste toekomst2018-05-25T14:26:48+00:00